Urszula Graczyk

O znaczeniu kompetencji miękkich w zarządzaniu rozmawialiśmy z Urszulą Graczyk w numerze 2/2022 czasopisma „Świat Elit”. Kolejnymi kompetencjami przywódczymi, wymagającymi dalszego rozwoju i przewidywalności, są kompetencje poznawcze, tj.: umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, krytyczne myślenie, wizja, kreatywność i innowacyjność. W związku z rozwojem nowych technologii istotne są też kompetencje cyfrowe, czyli systemowe rozwiązania w organizacji, np. wybór oprogramowania i narzędzi do wizualizacji danych w procesie podejmowania decyzji i prezentacji wyników.


Kompetencje poznawcze są nieodzowne w procesie podejmowania decyzji w biznesie. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie wymagającym wielu zdolności, odporności, uważności, empatii, szybkiej adaptacji oraz intuicji, tzw. świecie BANI – podkreśla Urszula Graczyk.– W moim pakiecie mam 4 TOP-owe szkolenia lub obszary wsparciana sesje coachingowo-mentoringową 1×1.

1. Manager Coach – zawód przyszłości

W sesjach coachingowych poprzez zadawanie pytań szukamy odpowiedzi, jakie etapy na ścieżce zawodowej wymagają usprawnień, i pobudzamy wspólnie obszary, które zostały zapomniane, wyparte. Innym wsparciem, które daję, jest mentoring na podstawie własnego doświadczenia, zdobytego nie tylko „na twardo”, ale też „na miękko”. Mam tu na myśli kompetencje twarde i kompetencje miękkie, kompetencje poznawcze i kompetencje cyfrowe. Nie wyobrażam sobie wdrożenia systemowych rozwiązań, ulepszeń w organizacji menedżera czy kierownika projektu bez świadomości skuteczności tych kompetencji, a tym samym powodzenia wprowadzenia zmiany.

2. Innermost – najbliżej siebie

W sesjach indywidualnych w stanie głębokiego relaksu lub – jak kto woli – hipnozie (fale theta) pracujemy wspólnie nad emocjami w relacjach międzyludzkich, które często przez niezrozumienie i nieporozumienia powodują, że nie można spełniać się zawodowo czy prywatnie, generując samoczynny efekt zamrożenia, a nawet niemożność uświadomienia sobie przyczyny.

3. Ego & intuicja

W sesjach indywidualnych skupiamy się na tych dwóch obszarach, by poprzez krytyczne myślenie zrozumieć własne myśli i poczuć emocje, które towarzyszą nam przed ważnymi wyborami w życiu i w biznesie. Próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy pojawiają się decyzje racjonalne, przemyślane, a innym razem czemu podejmowane są w wyniku emocji. Chodzi o to w tym procesie, by krytycznie myślący człowiek dopuszczał do siebie myśli, że może być inaczej, niż podpowiadają mu emocje.

4. Finanse i outsourcing

Świadczę consulting w obszarach budowania struktur i wprowadzania rozwiązań systemowych, układających organizację. Buduję zespoły finansowo-księgowe i wyposażam w narzędzia, jak troszczyć się o własny know-how, który przekłada się również na cele organizacji. W coachingu zespołowym zadaję dużo pytań, zachęcam do zadawania pytań, aktywnie słucham i porównuję, aby zdobyć jak najwięcej informacji i wyciągnąć jak najwięcej wniosków co do procesu usprawnień w zespole czy organizacji. Coaching i mentoring sprawozdań finansowych z analizą otoczenia to również tematy usprawniające organizację, którymi zajmuję się na co dzień. Tak jak dla Leonarda da Vinci ciekawość była najważniejszym nawykiem umysłu, dla mnie ciekawość dotarcia do rozwiązania i pielęgnowanie w każdym człowieku ciekawości świata i ludzi jest równie ważna. To otwartość powoduje, że wychodzimy z choroby czy wzrastamy w biznesie. ■

Urszula Graczyk: zajmuje się coachingiem menedżerskim i rozwojem osobistym w przywództwie i zarządzaniu. Właścicielka ULA’S HOME, przestrzeni rozwojowej, oferującej m.in. wsparcie coachingowo-mentoringowe.


www.ulashome.pl

Fot. Julita Ledzińska

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Świat Elit” nr 4/2022 r.

Czasopismo w wersji elektronicznej (PDF) jest dostępne na publio.pl