MAGAZYN ŚWIAT ELIT

ADRES REDAKCJI:

Al. Solidarności 104
01-016 Warszawa
tel. +48 22 632 97 79

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor Naczelna:
Joanna Skrobisz-Sowińska
tel. +48 22 632 74 74

e-mail: joanna_skrobisz@swiatelit.com.pl

Sekretarz Redakcji:
Marta Maj
tel. +48 22 632 29 29
e-mail: marta.maj@swiatelit.com.pl

Dyrektor administracyjny, prenumerata i kolportaż:
Maria Sztanc
tel. +48 22 632 97 79

e-mail: redakcja@swiatelit.com.pl

Współpraca: Michał Bigoraj, Hugon Bukowski, Paweł Deresz, Paulina Dzierbicka, Alina Ert-Eberdt, Marek Gałczyński, Marek Kasprzyk, Paweł Lickiewicz, Janusz Maciejowski, Monika Makowska, Wojciech Ostrowski, Longin Pastusiak, Jarosław Rosiński, Małgorzata Saliw, Iwona Sarjusz-Wolska, Marta Ewa Wróblewska, Anna Ziędarska

Studio graficzne: Marcin Woś
Korekta: Iwona Dornarowicz

Wydawca: Contact Poland, Al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa

Magazyn „Świat Elit” w wersji elektronicznej (PDF) kupisz TUTAJ