MAGAZYN ŚWIAT ELIT

ADRES REDAKCJI:

Al. Solidarności 104
01-016 Warszawa
tel. +48 22 632 97 79

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor Naczelna:
Joanna Skrobisz-Sowińska
tel. +48 22 632 74 74

e-mail: joanna_skrobisz@swiatelit.com.pl

Sekretarz Redakcji:
Marta Maj
tel. +48 22 632 29 29
e-mail: marta.maj@swiatelit.com.pl

Dyrektor administracyjny, prenumerata i kolportaż: Maria Sztanc
tel. +48 22 632 97 79

e-mail: redakcja@swiatelit.com.pl

Reklama i płatne artykuły: Anna Kopczyńska
tel. + 668 114 526
e-mail: anna.kopczynska@swiatelit.com.pl

Promocja i płatne artykuły: Sylwia Kowalska
tel. +608 735 345
e-mail: sylwia.kowalska@swiatelit.com.pl

Współpraca: Michał Bigoraj, Hugon Bukowski, Paweł Deresz, Paulina Dzierbicka, Alina Ert-Eberdt, Marek Gałczyński, Marek Kasprzyk, Paweł Lickiewicz, Janusz Maciejowski, Monika Makowska, Wojciech Ostrowski, Longin Pastusiak, Jarosław Rosiński, Małgorzata Saliw, Iwona Sarjusz-Wolska, Marta Ewa Wróblewska, Anna Ziędarska

Studio graficzne: Marcin Woś
Korekta: Iwona Dornarowicz

Wydawca: Contact Poland, Al. Solidarności 104, 01-016 Warszawa

Magazyn w wersji drukowanej dostępny jest następujących punktach RUCH

NR PUNKTUMIASTOULICA
819821BIAŁYSTOKZACHODNIA 5A/4
123455BYDGOSZCZMAGNUSZEWSKA 6
906198GDAŃSKSUBISŁAWA
423806KATOWICECHORZOWSKA 111
677120KIELCESIENKIEWICZA 48
119065KRAKÓWALEJA SŁOWACKIEGO 64
776385LUBLINMOTOROWA 4
733584ŁÓDŹWYSZYŃSKIEGO 7A
699355OLSZTYNDWORCOWA 35
355735OPOLEPLAC WOLNOŚCI 12
895425POZNAŃOS.LECHA 121
383208RZESZÓWZYGMUNTOWSKA 10
495002SZCZECINALEJA BOHATERÓW WARSZAWY 101
614586TORUŃWOJSKA POLSKIEGO 43/45
558221WARSZAWACHODECKA 4
760694WARSZAWAAL. KEN METRO NATOLIN
974105WARSZAWAKRAKOWSKIE PRZEMIEŚCIE 26/28
529563WARSZAWACHŁODNA 52
555664WARSZAWAGRÓJECKA 123
131094WROCŁAWGAJOWICKA 96

Magazyn „Świat Elit” w wersji elektronicznej (PDF) kupisz TUTAJ