Urszula Graczyk

Praca nad sobą wymaga 360-stopniowego wglądu w siebie od wewnątrz i od zewnątrz – mówi Urszula Graczyk, zajmująca się coachingiem menedżerskim i rozwojem osobistym w przywództwie i zarządzaniu.

Urszula Graczyk: pomysłodawczyni i właścicielka ULA’S HOME.PL, przestrzeni rozwojowej, budowanej od podstaw według własnej koncepcji. Finansistka (CFO) od ponad 20 lat zarządzająca finansami spółek produkcyjnych, obecnie w firmie Keylite RW Polska. Pracuje w sesjach indywidualnych jako coach i mentor relacji międzyludzkich, dzieli się wiedzą z czytania sprawozdań finansowych, jak i komunikacji w organizacji. Absolwentka Akademii Przywództwa Kobiet LiderSHE na Uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie, Psychologii Zarządzania i Coachingu Managerskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Leadership and Delegation, Coaching and Mentoring w Franklin University, Columbus, Ohio, USA.

Kim jest nowoczesny lider? Jakie wyróżniają go cechy i kompetencje?

Już samo słowo „nowoczesny” – podążający za zmianami, szybko adoptujący się do nowych warunków, otwarty, kreatywny i odporny psychicznie na stres – obrazuje kogoś, dla kogo strach, lęk to emocje, którymi szybko zarządza, kto przewodzi innym i potrafi podejmować decyzje w sytuacjach nieprzećwiczonych na szkoleniu czy warsztacie. Nowoczesny lider powinien uczyć się i wyciągać wnioski z własnych doświadczeń i przeżyć, a nade wszystko podejmować skuteczne decyzje, adekwatne do pojawiających się wyzwań. Żyjemy przecież w świecie dynamicznych zmian, gdzie gospodarka ewoluuje i przyjmuje różne oblicza na skutek pandemii Covid-19 czy obecnie toczącej się wojny Rosji z Ukrainą.

Wiedza i doświadczenie zawodowe nie wystarczą, by być prawdziwym liderem?

Oprócz predyspozycji i kwalifikacji do pracy w danym zawodzie, czyli kompetencji twardych, wskazany jest rozwój w kierunku kompetencji personalnych, takich jak otwartość, optymizm, samoakceptacja, kreatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, oraz w kierunku kompetencji społecznych, takich jak komunikatywność, współpraca, kultura osobista. Są to tzw. kompetencje miękkie. Jako finansistka z ponad 20-letnim doświadczeniem uważam, że w zarządzaniu warto, a wręcz należy, postawić na te miękkie kompetencje. Sama od ponad 10 lat stale je pogłębiam, rozwijam i wykorzystuję w zarządzaniu.

Trudno dziś wyobrazić sobie sukces zawodowy bez posiadania kompetencji miękkich?

Tak, miękkie kompetencje w zarządzaniu sprzyjają pełnieniu ról i funkcji w organizacjach oraz powodzeniu zawodowemu. Dzielimy je na:

  • – wiedzieć dlaczego (know-why) – to kompetencje związane z wysoką świadomością własnego potencjału, tożsamością i rolą zawodową, większą identyfikacją z zawodem czy branżą niż z firmą;
  • – wiedzieć czemu (know-how) – to kompetencje związane z określonymi postawami wobec pracy (samodzielność, przedsiębiorczość) oraz ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym można realizować zadania;
  • – wiedzieć jak (know-whom) – to kompetencje związane z tworzeniem bogatej sieci kontaktów w biznesowych mediach społecznościowych, np. LinkedIn, dzięki której buduje się własną markę osobistą, a tym samym rozpoznawalność.

Ja wyróżniam jeszcze dwie kompetencje:

  • – wiedzieć gdzie (know-where) to kompetencje związane z miejscem, wewnętrzną mądrością, którą każdy z nas ma, a nie zawsze jej słucha;
  • – wiedzieć skąd (know-whence) – to kompetencje związane z samoświadomością, świadomością tego, jak postrzegają nas inni, skąd czerpać wiedzę i kogo naśladować.

Dlaczego samoświadomość jest tak ważna?

Samoświadomość, autorefleksja sprzyja podejmowaniu w życiu trafnych decyzji, dzięki którym mamy lepsze kontakty międzyludzkie, łatwiej osiągamy cele i znajdujemy rozwiązania. Autorefleksja pomaga też w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania i zrozumieniu własnego zachowania. Działa jak nasz wewnętrzny GPS, dzięki niej zwiększamy swój potencjał działania w nagłych, zaskakujących nas sytuacjach w życiu, takich jak wojna, utrata bliskich, utrata pracy, trudne negocjacje, ale również w tych pozytywnych doświadczeniach, takich jak miłość, radość, uznanie, docenienie. Ważne jest też to, w jaki sposób ktoś nas postrzega. Dlatego właśnie tak chętnie sięgamy po pomoc psychologa, psychoterapeuty, coacha, mentora, doradcy. Praca nad sobą wymaga 360-stopniowego wglądu w siebie, od wewnątrz i od zewnątrz.

Kompetencje miękkie przydają się nie tylko w biznesie i nie tylko liderom…

Umiejętności miękkie są skutecznym narzędziem w sprzedaży czy w zarządzaniu finansami, ale też rozwijają samoświadomość, krytyczne myślenie i inteligencję emocjonalną. Polecam rozwój kompetencji miękkich wszystkim, którzy poszukują drogi, jak stymulować umysł, by zarządzał nami, ratował z opresji i sprzyjał w podejmowaniu decyzji. Kompetencje miękkie to kompetencje przyszłości na rynku pracy. Badania przeprowadzone przez Deloite Access Economics wykazały, że w 2030 roku 66% zawodów będzie opartych na umiejętnościach miękkich. Również dane McKinsey Institiute potwierdzają, że w 2030 roku popyt na kompetencje społeczne wzrośnie o 22%, a najszybciej, bo o 1/3, będzie rósł popyt na przedsiębiorczość i zdolność do podejmowania inicjatywy. Badania Google’a z 2017 roku potwierdzają, że najbardziej produktywne zespoły to te, które skupiają osoby o wysokim poziomie kompetencji miękkich. Warto więc czerpać wiedzę z różnych źródeł, z doświadczenia innych i z kontaktów z innymi. A najlepiej łączyć umiejętności twarde z miękkimi, to najlepszy duet kompetencji w rękach lidera.

Rozmawiała Marta Maj
Fot. Artur Rożniata

Wywiad ukazał się w czasopiśmie „Świat Elit” nr 2/2022

Magazyn „Świat Elit” w wersji elektronicznej (PDF) kupisz TUTAJ