Przemysł turystyczny to w ostatnich trzech latach jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki Uzbekistanu. Spośród 107 aktów normatywno-prawnych, regulujących działalność sektora i przyjętych w ciągu całego okresu niezawisłości, 55 dokumentów zostało napisanych po grudniu 2016 roku, kiedy turystyka uzyskała status strategicznego sektora gospodarki.

Uzbekistan plasuje się na 9. miejscu w świecie pod względem liczby zabytków historycznych. Na terenie kraju wyliczono 7,4 tys. obiektów dziedzictwa kultury, 209 z nich znajduje się w czterech miastach-muzeach. Iczan kala w Chiwie, historyczne centrum Buchary i Szachrisabzu oraz Samarkanda zostały wpisane na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto w Republice znajduje się 11 parków narodowych i rezerwatów, 12 rezerwatów czasowych, 106 muzeów i wiele innych obiektów, które mogą zainteresować turystów.

Niezbędne dla rozwoju sektora posunięcia – liberalizacja rynku walutowego, systemu wizowego, uproszczenie procedur wjazdu i pobytu cudzoziemców – w większości zostały podjęte po objęciu władzy przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa. Sektor turystyczny otrzymał wówczas nowy impuls. W grudniu 2016 roku prezydent zaczął realizować zadanie przyśpieszonego rozwoju przemysłu turystycznego. W ślad za tym podjęto cały szereg decyzji w zakresie ulg podatkowych i preferencji dla przedsiębiorców w sferze turystyki, promocji narodowego brandu turystycznego na rynku wewnętrznym i zagranicznym, liberalizacji reżymu wizowego i otwarcia wymienialności uzbeckiego suma.

Kontynuując politykę aktywnego wspierania i stymulowania sektora turystycznego, w lutym 2019 roku poinformowano o przyjęciu siedmioletniego programu rozwoju tej sfery. 5 stycznia prezydent podpisał Koncepcję Rozwoju Turystyki na lata 20192025.

Główne kierunki rozwoju turystyki w najbliższych siedmiu latach to:

doskonalenie bazy prawnej;

rozwój infrastruktury i logistyki transportowej;

tworzenie dostępnego i komfortowego środowiska turystycznego;

rozwój turystyki wewnętrznej;

wzmocnienie wizerunku kraju jako bezpiecznego dla podróży i wypoczynku.

Ważnymi kierunkami stały się turystyka wycieczkowa, ekoturystyka, agroturystyka, shopping sportowy, biznesowy (MICE), turystyka pielgrzymkowa i etnoturystyka (włącznie z gastronomiczną i kulturoznawczą). Miała na to wpływ duża koncentracja zabytków architektury i świątyń muzułmańskich na terenie Uzbekistanu. Tworzona jest nowoczesna infrastruktura transportowa, która będzie obejmować wszystkie rodzaje transportu (powietrzny, kolejowy, samochodowy i wodny). Zapewni ona też komfortowe warunki przekraczania granic Azji Środkowej – w związku z tym trwają prace nad unifikacją reżymów wizowych Uzbekistanu i Kazachstanu.

Perspektywy otworzyły się przed turystyką pielgrzymkową. W lutym 2019 roku w Bucharze odbyło się I międzynarodowe forum, na które przybyło ponad 120 islamoznawców i przedstawicieli biur turystycznych, m.in. z Indonezji, Malezji, Egiptu, Pakistanu, Kazachstanu, Kataru, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Turcji, Turkmenistanu, Rosji, Francji, RPA, Indii, Kirgistanu. Przedstawiciele 34 krajów podpisali deklarację o uznaniu Uzbekistanu jako jednego z ośrodków turystyki pielgrzymkowej.

W styczniu 2019 roku w Uzbekistanie podpisano dekret „O dodatkowych środkach przyśpieszonego rozwoju turystyki w Republice Uzbekistanu” oraz uchwałę „O środkach przyśpieszonego rozwoju sfery turystyki”. Jako cel postawiono przekształcenie turystyki w strategiczną branżę ekonomiki.

Ważnym kierunkiem jest doskonalenie systemu kształcenia specjalistów, np. przewodników, pracowników i administratorów hoteli. Temu ma służyć również Międzynarodowy Uniwersytet Turystyki „Jedwabny szlak” w Samarkandzie.

Uzbekistan: reżym bezwizowy na 30 dni

Zgodnie z dekretem prezydenta od 1 lutego 2019 roku wprowadzono reżym bezwizowy na 30 dni dla obywateli 45 krajów, w tym również Polski. Głównie są to kraje atrakcyjne z punktu widzenia liczby ludności. Reżym bezwizowy stosowany jest w odniesieniu do posiadaczy wszystkich kategorii paszportów (dyplomatyczny, służbowy i zwykły), planujących odwiedzenie Republiki Uzbekistanu na okres do 30 dni, niezależnie od celu pobytu. Osoba przybywająca do kraju powinna posiadać ważny paszport lub inny równoważny dokument, wykorzystywany przy wyjazdach za granicę. Reżym bezwizowy zaczyna działać od momentu przekroczenia granicy. Przedłużenie pobytu ponad 30 dni jest naruszeniem zasad obowiązujących obywateli zagranicznych w Uzbekistanie i pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną. Reżymu bezwizowego nie stosuje się wobec osób bez obywatelstwa, stale zamieszkałych na terenach wskazanych krajów.

Dla wygodnego podróżowania po kraju utworzono jednolity portal systemu komunikacyjnego, umożliwiający w dowolnym punkcie kupienie biletu na dowolny przejazd dowolnym środkiem komunikacji oraz zaplanowanie trasy albo jej zmianę. W każdym dużym mieście utworzono sieć hosteli i pensjonatów. Powołano specjalistyczne jednostki, mające zapewnić bezpieczną turystykę w regionach, dysponujące nowoczesnym wyposażeniem technicznym i transportowym. Ambasada podejmuje działania w kierunku otwarcia bezpośredniego połączenia lotniczego między Uzbekistanem i Polską.