Rozmowa z Rafałem Skibą – nowym prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

Gratulujemy wyboru na stanowisko Prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Jak Pan się czuje w tej roli?

Dziękuję bardzo. Dotychczas pełniłem funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego, ale wybór na stanowisko prezesa uznaję za obdarzenie mnie szczególnym zaufaniem przez członków Stowarzyszenia. Osobiście uznaję to również za nałożony na mnie obowiązek, z którym łączy się szczególna rola „kustosza pamięci” po naszych najbliższych: ojcach, synach, mężach, dziadkach, a obecnie w kolejnym pokoleniu po pradziadkach, którzy zostali zamordowani na nieludzkiej ziemi w Kalininie i pochowani w Miednoje.

Zastąpił Pan na tym stanowisku Annę Wesołowską. Skąd ta zmiana?

Tak, zastąpiłem panią Annę. Zrezygnowała z przyczyn osobistych. Nie ukrywam, że bardzo żałuję rezygnacji pani Anny, ponieważ swoją działalnością jako prezes Zarządu Głównego przez ostatnie lata wykazała się znamienitymi zasługami dla realizacji celów i rozwoju Stowarzyszenia.

(…)

Więcej w drukowanym wydaniu czasopisma Świat Elit 3/2021 (144) 

Rozmawiała Sylwia Kowalska

Fot. Archiwum prywatne Rafała Skiby

Magazyn „Świat Elit” od nr 1/2022 dostępny jest także w wersji PDF