Z JE Rolfem Nikelem, Ambasadorem Niemiec w RP, o wyzwaniach, przed jakimi stoi dziś Europa, roli turystyki w zacieśnianiu kontaktów i Roku Lutra.

W przełomowych dla Europy i Polski latach 1989–1994, za czasów Helmuta Kohla, a następnie w latach 1998–2001, gdy kanclerzem Niemiec był Gerhard Schröder, kierował Pan w Urzędzie Kanclerza Federalnego Referatem ds. Europy Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego i Bałkanów. Wcześniej, od 1983 do 1986 r., był Pan pracownikiem Ambasady Niemiec w Moskwie. W jakim stopniu doświadczenie i wiedza zdobyte na tych stanowiskach, w tak różnych okresach politycznych, przydają się w Polsce drugiej dekady lat dwutysięcznych?

Rzeczywiście, w moim życiu zawodowym zajmowałem się często i intensywnie dawnym blokiem wschodnim, w tym Polską. W Urzędzie Kanclerza Federalnego w latach transformacji brałem udział m.in. w tworzeniu kilku niemiecko-polskich instytucji i w negocjacjach dotyczących Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, którego 25. rocznicę obchodziliśmy w 2016 r. Doświadczenia te dobitnie pokazały mi, jakim skarbem jest przełom roku 1989 i pojednanie niemiecko-polskie w ostatnich 25 latach. W kontekście konfrontacji bloków sprzed 1989 r. z obecną sytuacją możemy być tylko wdzięczni za to, że my – Niemcy i Polacy – żyjemy zjednoczeni w Europie, w przestrzeni wolności i sprawiedliwości.

Europa stoi dziś przed wieloma trudnymi dylematami; jak w związku z tym widzi Pan swoją misję w Polsce?

Są to różnorodne wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne. Dotyczy to zarówno naszych wschodnich, jak i południowych granic. Przekonany jestem, że integracja europejska jest słuszną odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania. Dla Niemiec i Polski oznacza to, że wspólnie należy angażować się na rzecz lepszej i silniejszej Unii Europejskiej. Jedynie silna Unia czyni nas na tyle mocnymi, by stawić czoło obecnym wyzwaniom.

Jakie aspekty stosunków bilateralnych Polska – Niemcy są teraz, Pana zdaniem, najważniejsze?

Bilateralne stosunki niemiecko-polskie mają, obok politycznego, aspekt gospodarczy i obywatelski. Współpraca gospodarcza i na szczeblu społeczeństw obywatelskich jest czymś w rodzaju kręgosłupa naszych stosunków. Tysiące niemiecko-polskich partnerstw instytucjonalnych i prywatnych, przeszło 400 partnerstw miast, liczne partnerstwa regionów, szkół i uniwersytetów są fundamentem zacieśniania relacji. Niemieckie przedsiębiorstwa wybrały Polskę na miejsce inwestycji ze względu na jej dynamiczny rozwój gospodarczy. Niemcy są największym partnerem handlowym Polski. Polska jest największym partnerem handlowym Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej; zajmuje 7. miejsce w skali globalnej. W 2016 r. bilateralne obroty handlowe po raz pierwszy przekroczyły granicę 100 mld euro. Zwiększa się także liczba wzajemnych inwestycji bezpośrednich.

(…)

Więcej w czasopiśmie Świat Elit (131)…


rozmawiała Alina Ert-Eberdt
Fot. Ambasada Niemiec w Warszawie

Magazyn „Świat Elit” od nr 1/2022 dostępny jest także w wersji PDF