11 listopada o godzinie 11 w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji  NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, której byliśmy patronem prasowym.

Uroczystość zorganizowana została przez Fundację Polonia Union. Inspiracją były wartości szczególnie ważne dla Polaków: niepodległość, dążenie do wolności, solidarność, praworządność, poszanowanie godności stanowiącej źródło praw człowieka i obywatela. Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja historii i patriotyzmu, stanowiąca jednocześnie wyraz upamiętnienia dorobku naszych przodków. 105 rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonalą okazję do radosnego świętowania oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu wspólnej i demokratycznej Polski.

Program uroczystości obejmował wprowadzenie, prelekcję historyczną wraz z prezentacją multimedialną nawiązującą do rocznicy odzyskania niepodległości, a także koncert w wykonaniu solistów – śpiewaków operowych, podczas którego zostały zaprezentowane utwory muzyki polskiej, tworzonej ongiś przez polskich kompozytorów „ku pokrzepieniu serc”, a stanowiące spuściznę artystyczną minionej epoki.

Narodowe Święto Niepodległości jest czasem dumy i radości.

Celem wydarzenia było poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach kształtowania i budowy państwowości, podstaw praworządności w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję, co służy umacnianiu wspólnoty wszystkich Polaków, poczucia bezpieczeństwa z faktu przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz innych struktur międzynarodowych cywilizowanego świata.

Wydarzenie skierowane było do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości m. st. Warszawy i Mazowsza.

Więcej informacji:
https://poloniaunion.wixsite.com/union/aktualne-1