Mark Brzezinski, amerykański prawnik i dyplomata, syn polsko-amerykańskiego politologa Zbigniewa Brzezińskiego, rozpoczął pracę w Ambasadzie USA w Warszawie 24 stycznia.

22 grudnia 2021 roku Mark Brzezinski został zaprzysiężony przez wiceprezydent USAKamalę Harris na stanowisku Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jako ambasador USA w Warszawie będę kontynuował promocję praworządności, praw podstawowych i praw człowieka, w tym osób LGBTQI+ mówił podczas wysłuchania w amerykańskim Senacie.

W latach 1999–2001 pracował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Clintonie, najpierw jako dyrektor ds. Rosji i Eurazji, a następnie jako dyrektor ds. Bałkanów. W latach 2011–2015 pełnił funkcję Ambasadora USA w Szwecji. Zorganizował pierwszą w historii wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Sztokholmie – w jej trakcie odbył się szczyt szefów rządów wszystkich pięciu krajów skandynawskich, na którym wypracowano amerykańsko-skandynawską strategię w dziedzinie energii, innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Ambasador Brzezinski jest członkiem Rady ds. Stosunków Zagranicznych (CFR) oraz Komisji Trójstronnej. Był stypendystą Komisji Fulbrighta w Polsce w latach 1991–1993, kiedy to prowadził badania i napisał książkę zatytułowaną Walka o konstytucjonalizm w Polsce. W 2010 roku został powołany do Rady ds. Stypendiów Zagranicznych Fulbrighta przy Departamencie Stanu. Otrzymał tytuł BA w Dartmouth College, tytuł Juris Doctor w University of Virginia oraz obronił doktorat z nauk politycznych w Oxford University. 22 lutego 2022 roku ambasador Mark Brzezinski złożył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie listy uwierzytelniające, na mocy których został mianowany Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce.  

To dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować Stany Zjednoczone w Polsce. Cieszę się, że będę mógł wspólnie z polskimi przyjaciółmi pracować nad dalszym zacieśnianiem relacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji – napisał Mark Brzezinski. Po uroczystej ceremonii w Pałacu Belwederskim oddał przy Grobie Nieznanego Żołnierza hołd bohaterom, walczącym za wolność Polski

Nowemu ambasadorowi gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i owocnego pobytu w Polsce.

Materiały prasowe: Ambasada Amerykańska w Warszawie