uzbekistan

20 czerwca Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew na spotkaniu z członkami Komisji Konstytucyjnej ds. Formułowania Propozycji Zmian w Ustawie Zasadniczej zaproponował uchwalenie poprawek do konstytucji w powszechnym referendum.

Zaktualizowana Konstytucja powinna stworzyć solidną podstawę prawną i niezawodną gwarancję długofalowych strategii rozwoju Uzbekistanu i dostatniego życia obywateli tego kraju. Po wprowadzeniu w treść Konstytucji zasad „W imię honoru i godności osoby” oraz „Człowiek – społeczeństwo – państwo” godność ludzka, honor i duma powinny odtąd być na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach.

Kierunki zmiany ustawy zasadniczej:

– zastąpienie w ustawodawstwie krajowym i praktyce prawnej dotychczasowej zasady „Państwo – społeczeństwo – człowiek” nową zasadą: „Człowiek – społeczeństwo – państwo”;

– przyjęcie konsolidacji interesów ludzkich jako głównego kryterium w procesie reform gospodarczych;

– konsolidacja roli i statusu społeczeństwa obywatelskiego, odzwierciedlająca zasadę „Społeczeństwo jest inicjatorem reform”;

– ustalenie podstaw rozwoju rodziny, uważne przekazywanie przyszłym pokoleniom tradycyjnych wartości, dalsze umacnianie harmonii międzyetnicznej w kraju;

– uwzględnienie polityki młodzieżowej państwa, wszechstronne wspieranie młodych ludzi, określenie ich praw i obowiązków;

– utrwalenie zasady „Nowy Uzbekistan – państwo socjalne” jako normy konstytucyjnej;

– zapobieganie pracy dzieci, rzetelna ochrona praw osób niepełnosprawnych i przedstawicieli starszego pokolenia;

– wprowadzenie norm dotyczących prawa ochrony środowiska;

– konsolidacja rozwoju przedszkoli, szkół i szkolnictwa wyższego.

Są to te obszary, które nie zostały dogłębnie odzwierciedlone w obowiązującej Konstytucji. Do dziś sprawiają istotne problemy, które od lat nie są w pełni rozwiązane. Na podstawie proponowanych zmian staje się jasne, że celem reformy konstytucyjnej jest idea humanitarnego państwa społecznego.

Przedstawiona przez prezydenta „Strategia Rozwoju Nowego Uzbekistanu do 2026 roku” przewiduje przyjęcie ponad 50 kodeksów, ustaw, koncepcji i programów. Ponad 100 inicjatyw zostało zgłoszonych w siedmiu obszarach modernizacji kraju. Strategia obejmuje system legislacji, rozumienie prawa i jego egzekwowanie, świadomość polityczną oraz prawną społeczeństwa i oparta jest na uniwersalnych wartościach ludzkich i zasadach zrównoważonego rozwoju.

(…)

Więcej w czasopiśmie „Świat Elit” nr 3/2022

Foto: Ambasada Uzbekistanu

Magazyn „Świat Elit” w wersji elektronicznej (PDF) kupisz TUTAJ