Uzbekistan

Rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Uzbekistanem a Polską minęła 19 marca 2022 roku.

Uzbekistan postrzega Polskę jako obiecującego partnera w Europie Wschodniej. Od momentu nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych oba kraje zgromadziły znaczne doświadczenie w kontaktach w różnych sferach. Obecnie podstawa prawna współpracy uzbecko-polskiej to 37 dokumentów, które obejmują różnorodne dziedziny – rolnictwo, inwestycje, gospodarkę i finanse, zdrowie i edukację, turystykę i ekologię oraz kwestie bezpieczeństwa.

Uzbecko-polskie kontakty polityczne

W październiku 2017 roku w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej powołano mieszaną grupę, złożoną z członków Senatu i Sejmu ds. współpracy z Oli Majlis (łącznie 13 osób – 4 senatorów i 9 posłów). Przewodniczącym grupy „Polska – Uzbekistan” w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej został mianowany poseł P. Bejda. W czerwcu 2018 roku w Oli Majlis utworzono podobną grupę (9 osób).

W ciągu ostatnich pięciu lat odbyło się 11 spotkań na szczeblu szefów resortów polityki zagranicznej i ich zastępców. W lutym 2020 roku na zaproszenie kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przybyła z Uzbekistanu delegacja, zorganizowana przez kierownictwo Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Republiki Uzbekistanu, a we wrześniu 2021 roku odbyła się wizyta rewanżowa. W międzyczasie, 14 marca 2021 roku, w Warszawie miała miejsce 8. runda konsultacji politycznych między MSZ Republiki Uzbekistanu i Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu wiceministrów. Delegację uzbecką przyjął minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Z. Rau. 25 sierpnia 2021 roku doszło do owocnej rozmowy telefonicznej między Prezydentem Republiki Uzbekistanu Sz. Mirzijojewem, a Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej A. Dudą. W listopadzie 2021 roku w ramach spotkania Rady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów OBWE w Sztokholmie szefowie MSZ Uzbekistanu A. Kamilow i Polski Z. Rau omówili dwustronne interakcje, a także platformę OBWE. Regularnie poruszane są kwestie stanu i perspektyw partnerstwa dwustronnego w sferze gospodarczej, finansowej i inwestycyjnej, politycznej, wojskowo-technicznej, a także w dziedzinie bezpieczeństwa.

Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie oceniają prowadzone w Uzbekistanie przemiany, mające na celu dalsze pogłębianie reform demokratycznych i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Kierownictwo MSZ i Senatu jest zjednoczone w przekonaniu, że pozytywny wizerunek Uzbekistanu i jego międzynarodowy autorytet stale rosną.

Uzbekistan jest krajem znaczącym w Azji Środkowej nie tylko w sferze gospodarczej, ale także w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest dziś ważną placówką w walce z terroryzmem i radykalizmem w regionie. Należy zauważyć, że inicjatywy i konkretne działania prezydenta kraju Szawkata Mirzijojewa, dotyczące szeregu problemów transgranicznych, wodnych, środowiskowych, a także bezpieczeństwa, które zgromadziły się w regionie, znajdują powszechne zrozumienie nie tylko w regionie Azji Środkowej, ale także na świecie.

Z kolei Uzbekistan postrzega Polskę jako wiodące państwo Europy Wschodniej, członka UE, posiadającego ważny głos w Unii Europejskiej i NATO. Prezydencja Polski w OBWE w 2022 roku będzie okazją do prezentacji stanowisk we wszystkich wymiarach, zwrócenia uwagi na pomoc w rozwiązaniu szeregu ważnych problemów, związanych z degradacją sytuacji w Afganistanie, przezwyciężeniem problemów w Przyaralli, z zasobami wodnymi itp.

Uzbekistan chce wzmocnić współpracę z Polską nie tylko w ramach UE, NATO i OBWE, ale także Grupy Wyszehradzkiej, i bierze aktywny udział w formacji „Azja Środkowa – Grupa Wyszehradzka”, której trzecie spotkanie odbyło się w Budapeszcie 10 lutego 2022 roku.

Współpraca gospodarcza, inwestycyjna i finansowo-techniczna

Polska gospodarka zajmuje 23. miejsce na świecie pod względem PKB (630 mld USD). Wzrost gospodarczy w 2021 roku wynosił 5,1%, a obroty handlu zagranicznego – 469,2 mld euro. Wartość inwestycji w obcych krajach sięgała w 2020 roku 1,27 mld USD. Polskie środowiska biznesowe uważnie przyglądają się i badają rynek Uzbekistanu w celu współpracy inwestycyjnej, a także importu towarów i usług z Uzbekistanu.

(…)

Więcej w czasopiśmie „Świat Elit” nr 2/2022

Magazyn „Świat Elit” w wersji elektronicznej (PDF) kupisz TUTAJ