17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024 odbędą się w Katowicach w dniach 21-23 maja 2024 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Uzyskany przez Katowice prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 jest potwierdzeniem, iż lokalizacja tego wydarzenia w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) jest najwłaściwszym miejscem dla wydarzenia prezentującego przyszłość świata w oparciu o innowacje i badania naukowe.

Udział w targach INTARG® to krok w procesie międzynarodowej i prorynkowej promocji oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji z różnych dziedzin i branż. To nie tylko okazja do zaprezentowania swych osiągnięć szerokiej rzeszy odbiorców, ale też do nawiązania strategicznych relacji naukowych i biznesowych z potencjalnymi inwestorami, partnerami czy klientami.

Wystawcy INTARG®:

 • jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty itp.)
 • przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
 • start-upy
 • instytucje i inne podmioty wspierające lub współpracujące z nauką
 • samorządy
 • stowarzyszenia i izby przemysłowe
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe itp.

Jak co roku, targi wspierają najwyższej rangi instytucje i organizacje krajowe oraz międzynarodowe. Głównym Międzynarodowym Patronem Honorowym, a równocześnie fundatorem prestiżowych nagród w konkursie INTARG® 2024 jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO, jedna z 16 agent ONZ.  

W programie między innymi:

 • konkurs prezentowanych innowacji i wynalazków, z prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami
 • konferencje i panele dyskusyjne
 • międzynarodowe rozmowy B2B International Matchmaking Event
 • uroczyste otwarcie oraz gala finałowa z udziałem gości VIP, wręczeniem najwyższej rangi nagród oraz bogatą oprawą artystyczną
 • bankiet networkingowy

Równolegle z 17 Międzynarodowymi Targami Wynalazków i Innowacji INTARG 2024 odbędą się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG EKO 2024.

Targi INTARG® EKO są odpowiedzią na potrzeby transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej i przyjaznych warunków życia, poprzez zapobieganie globalnemu ociepleniu, zmianom klimatycznym na Ziemi, pogarszaniu się jakości życia i chorobom cywilizacyjnym oraz degradacji naszej planety.

Wystawcy INTARG® EKO to firmy oferujące produkty, technologie i usługi w następującym zakresie:

ENERGIA ODNAWIALNA: produkcja energii z odnawialnych źródeł (energia słoneczna, wiatrowa, hybrydowa, geotermalna); urządzenia i technologie związane z produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej, odzyskiem energii traconej oraz  zmniejszaniem popytu na energię

OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZEMYSŁ RECYKLINGU I PRZETWARZANIA ODPADÓW: zbieranie, przetwarzanie i recykling materiałów (papier, plastik, szkło, metale czy elektronika); eliminacja i biodegradacja zanieczyszczeń, technologie redukcji emisji CO2, poprawy efektywności energetycznej, jakości wody itp.; nowe generacje biodegradowalnych tworzyw sztucznych; technologie wykorzystujące organizmy żywe w bioreaktorach 

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE DLA KAŻDEGO SEKTORA GOSPODARKI: rozwiązania wpływające na podniesienie „czystości” produkcji

ZRÓWNOWAŻONY STYL ŻYCIA: odzież i produkty tekstylne z recyklingu lub materiałów organicznych; produkty ekologiczne dla domu (ekologiczne środki czystości, kosmetyki naturalne, itp.)

BRANŻA SPOŻYWCZA: żywność ekologiczna; rozwiązania ekologiczne przetwarzania żywności oraz poprawiające efektywność produkcji żywności

MEDYCYNA: eko-rozwiązania służące podtrzymywaniu zdrowia człowieka i wykorzystujące pozytywny wpływ na jego organizm; nowe generacje leków, bazujące na związkach naturalnych

TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE: redukcji emisji CO2, poprawy efektywności energetycznej czy ochrony środowiska; monitorowanie jakości powietrza, technologie oczyszczania wody; zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie środowiska

TRANSPORT I MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA: pojazdy elektryczne i hybrydowe, systemy transportowe oparte na energii odnawialnej; technologie związane z car sharingiem i rowerami miejskimi

BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE I ZRÓWNOWAŻONE: rozwiązania z zakresu budownictwa energooszczędnego, materiałów ekologicznych dla budownictwa; technologie związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, technologie budownictwa autonomicznego

EKOTURYSTYKA: ekologiczne i zrównoważone wakacje; turystyka przyjazna środowisku 
i człowiekowi  

Katowice, stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgromadzi międzynarodowe środowisko profesjonalistów (przedstawicieli przemysłu, biznesu, organizacji proekologicznych oraz władz centralnych i lokalnych) zainteresowanych projektami, inicjatywami i rozwiązaniami proekologicznymi. Patronem merytorycznym INTARG® EKO jest Polska Izba Ekologii.  Program Targów wzbogacą konferencje, panele dyskusyjne, rozmowy B2B, międzynarodowy konkurs na najciekawsze rozwiązania z dziedziny ochrony środowiska i ekologii (z medalami i nagrodami), oficjalna inauguracja, gala finałowa z udziałem gości VIP, uroczystym wręczeniem najwyższej rangi nagród i bogatą oprawą artystyczną oraz bankiet networkingowy.  

Więcej informacji:

17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024

Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024