intarg

INTARG® to wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. Wiodącym celem Targów jest promocja innowacyjności, synergia nauki z przemysłem, tworzenie ekosystemu innowacji, transfer technologii poprzez zaproszenie do udziału przedstawicieli świata nauki oraz innowacyjnego biznesu, upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie, a także pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie.

Targi INTARG® są wysoko oceniane przez instytucje państwowe oraz organizacje krajowe i międzynarodowe, które rokrocznie wspierają to wydarzenie. Świadectwem rangi tej imprezy jest również powtarzalny w niej udział instytucji państwowych, licznych czołowych polskich jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych z polski i zagranicy.

Wsparcie instytucjonalne jest niezwykle istotne dla realizacji misji tego przedsięwzięcia,  zwiększenia efektywności udziału w Targach oraz szerokiego dotarcia z prezentowaną ofertą innowacyjnych rozwiązań do środowisk biznesowo-przemysłowych.

Przestrzeń Targów podzielona zostanie na strefy branżowe, instytucjonalne oraz narodowe.

Wydarzenia towarzyszące

TargiINTARG® 2022 wzbogacone zostaną o szereg wydarzeń towarzyszących,  w tym:

  • konferencje, prezentacje, panele dyskusyjne, omawiające istotne zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii oraz tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji
  • spotkania networkingowe i biznesowe, służące szerszemu przedstawieniu potencjału oferowanego przez środowiska wynalazczo-naukowe i zachęceniu do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy nauką a gospodarką
  • Gala finałowa Targów INTARG® 2022 z ogłoszeniem wyników i wręczeniem najwyższych nagród i wyróżnień laureatom Konkursu INTARG® 2022, XX edycji Konkursu Godła Promocyjnego LIDER INNOWACJI® oraz XVII edycji Konkursu MŁODY WYNALAZCA.
  • XXII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, zorganizowana przez Fundację Polonia; jej misją jest zainicjowanie współpracy pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami reprezentującymi gospodarcze środowiska polonijne.

Międzynarodowy Konkurs INTARG®

Ważnym elementem Targów jest Międzynarodowy Konkurs INTARG®, w ramach którego wynalazki zostaną poddane ocenie jury. Najwyżej ocenione rozwiązania otrzymają następujące nagrody:

  • wyróżnienia specjalne: Grand Prix, Przewodniczącego Jury, medale  WIPO, nagrody za rozwiązania innowacyjne o wysokim poziomie TRL i za najlepszy wynalazek zagraniczny
  • medale platynowe – za najlepszy wynalazek w danej kategorii branżowej
  • medale diamentowe – za innowacje o szczególnym znaczeniu społecznym
  • nagrody patronów honorowych oraz partnerów
  • medale konkursowe: złote, srebrne i brązowe

Szczegółowe  informacje  o XV edycji INTARG® 2022, wystawcach i programie Targów oraz o ich partnerach i przyznanych patronatach są publikowane na stronie www.intarg.pl