Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Z Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renatą Janik,
rozmawiała Marta Ewa Wróblewska

Skąd zainteresowanie społecznymi sprawami? Gdzie leży inspiracja niesienia pomocy innym ludziom?

– Zawsze lubiłam pomagać osobom, które są słabsze i takiego wsparcia potrzebują. Po zakończeniu pracy w sektorze prywatnym i rozpoczęciu aktywności zawodowej w samorządzie, w Urzędzie Gminy w Zagnańsku, stwierdziłam, że mam naprawdę dużo wolnego czasu, który warto aktywnie spożytkować. Na początku skupiłam się na działalności na terenie mojej parafii, później – w stowarzyszeniach w mojej gminie.

Dlaczego praca na rzecz regionu jest taka ważna?

– Moim zdaniem, pełniąc funkcje publiczne, pracując w służbie społeczeństwu  – wcześniej  w roli parlamentarzysty, a obecnie wicemarszałka – zobowiązuję się do dbania o rozwój i dobro ogółu. Mnie szczególnie bliski jest region świętokrzyski. To jest moja ojczyzna, tu się urodziłam i wychowałam, tu pracowałam i działam. Chcę, by jak najwięcej osób poznało moje świętokrzyskie, doceniło jego walory, chciało tu mieszkać, pracować i inwestować. Moim zadaniem jest wspierać wszystkie te działania, które podejmowane są z myślą o rozwoju województwa, wzmacniające jego potencjał, pozwalające się rozwijać i unowocześniać, a jednocześnie pamiętające o naszej tradycji i korzeniach.

Praca w Zarządzie Województwa to kolejne wyzwanie, które z powodzeniem realizuje pani od listopada 2018 r. Jakie cele udało się już osiągnąć? Jakie plany przed panią?

–  W obszarze moich zainteresowań i mojej pracy jest polityka społeczna. W województwie kreujemy ją poprzez działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Poznaję warunki i potrzeby osób wymagających wsparcia, niesamodzielnych. Cieszę się, bo w tym roku udało nam się zrealizować inicjatywy związane z dziećmi  przebywającymi w zawodowych rodzinach zastępczych. Rodziny te obecnie otrzymały zaświadczenia, które uprawniają do bezpłatnego wjazdu na teren szpitala wojewódzkiego i dają możliwość umówienia wizyty lekarskiej dziecka w jak najszybszym terminie. Te rodziny często pełnią również funkcję pogotowia rodzinnego, trafiają tu maleńkie dzieci i niezbędna jest szybka pomoc medyczna, diagnostyka, leczenie. Wprowadzamy unikatowe rozwiązanie na skalę kraju – Świętokrzyską Kartę Zawodowej Rodziny Zastępczej. Pozwala ona za symboliczną złotówkę lub grosz, a czasem całkiem za darmo, na korzystanie przez te rodziny z atrakcji w naszych samorządowych instytucjach – Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, muzeum, teatrze. Postaramy się, by grono placówek przyjaznych rodzinom zastępczym wciąż się poszerzało.

Szczególną uwagę przywiązuje pani do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Drugą grupą osób, których potrzeby i problemy są dla mnie szczególnie ważne, to osoby niepełnosprawne. Chcę nie tylko służyć jednorazową pomocą potrzebującym, ale systemowo zdiagnozować sytuację wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa, świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym. Z mojej inicjatywy został uzupełniony skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której pracą będzie kierował ksiądz prof. Witold Janocha, od wielu lat zajmujący się potrzebami i problemami osób niepełnosprawnych. Zależy mi, by rada była nie tylko ciałem doradczym,  ale by wspólnie z ROPS zdiagnozowała, jakie stowarzyszenia działają na naszym terenie, czego oczekują, jakie są największe bolączki, wyzwania w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Warto, by organizacje pozarządowe skonsolidować, zaprzyjaźnić ze sobą, informować, że fundusze na swoją działalność mogą znaleźć nie tylko w samorządach, ale również w PFRON,  Ministerstwie Sportu czy  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej w wydaniu drukowanym czasopisma Świat Elit 3/2019 (139)

FOTO Kinga Karpati

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.