Reklama

Rozmowa z Januszem Piechocińskim, Wicepremierem, Ministrem Gospodarki

 
Jak ocenia Pan obecną kondycję polskiej gospodarki – czy nadal pozostajemy „zieloną wyspą”? 
Polska jest szóstą pod względem wielkości PKB gospodarką UE i niekwestionowanym liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasz kraj jest także oceniany jako wiarygodny partner handlowy i atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji. Mamy stabilny wzrost gospodarczy, obserwowany także w krytycznych dla wielu rynków latach kryzysu 2008/2009. W 2014 r.
 
polska gospodarka wyraźnie przyśpieszyła w porównaniu do 2013 r. W pierwszych trzech kwartałach o 3,4 proc., a rolę stymulatora wzrostu pełnił popyt krajowy, do czego przyczynił się zarówno wzrost konsumpcji, jak i ożywienie inwestycyjne o prawie 10 proc. Przypomnę także, że według wstępnych danych GUS w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. eksport wzrósł o 4,6 proc., osiągając wartość 120,5 mld euro. Od wielu lat obserwujemy także stały i pozytywny trend dynamicznego wzrostu obrotów handlu zagranicznego. Pokazuje to zatem, że nasza gospodarka oraz nasze towary i usługi ciągle poprawiają swoją pozycję konkurencyjną na rynku międzynarodowym. Polska jest dobrze rozpoznawalna, co sprzyja ekspansji na zagraniczne rynki. Nasza oferta eksportowa jest postrzegana nie tylko jako konkurencyjna cenowo, ale także jako nowoczesna i dobra jakościowo.
 
Jak ocenia Pan dotychczasowy wpływ funduszy unijnych na polską gospodarkę? Jakie obszary powinniśmy szczególnie wspierać w perspektywie finansowej 2014–2020?
Doświadczenia zdobyte w czasie wdrażania dwóch poprzednich perspektyw, pozwalają z optymizmem spoglądać na cele stojące przed Polską. W nowej perspektywie finansowej Polska z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014‒2020 otrzymała na politykę spójności 82,5 mld euro. Duża część środków zostanie przeznaczona na podniesienie konkurencyjności naszej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Muszą być to mądre i przemyślane inwestycje, których długofalowe skutki pozwolą na modernizację kraju. Przekazanie Polsce tak dużych środków w najbliższej perspektywie, to przede wszystkim ogromne wyzwanie. Pieniądze pochodzące z unijnej kasy mają na celu zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Dzięki tej pomocy Polska stała się jednym z największych beneficjentów unijnej polityki spójności, a wspólnotowe wsparcie pozwala na modernizację kraju na niespotykaną dotychczas skalę.
 
Wiecej w numerze

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo