Reklama
chcialem_zostac_1Rozmowa z Tadeuszem Donocikiem, prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej

Czy wybierając prawo na Uniwersytecie Śląskim, wiedział już pan, że tak silnie zwiąże się z promocją regionu śląskiego?
Oczywiście, że nie wiedziałem, ponieważ nie jestem człowiekiem aż tak dalece przewidującym. Chciałem zostać na Śląsku i byłem przekonany, że właśnie tutaj będę mieszkał. Nie interesowały mnie wówczas inne regiony. Jednakże nie wiedziałem, że ze Śląskiem zwiążę się tak mocno, że powstanie Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach i że większą część życia poświęcę na realizację tego wszystkiego, co się zdarzyło.
Wtedy żyliśmy w innej rzeczywistości, innej epoce i niestety należałem do tych ludzi, którzy nie wierzyli w to, że można tak łatwo zerwać więzy z komunizmem. Jeżeli myślałem o odzyskaniu wolności, to wydawało mi się to realne, ale w innej perspektywie czasowej. W związku z tym myślałem o zawodzie prawniczym lub nauczyciela akademickiego, ale moje życie potoczyło się trochę innymi torami. W stanie wojennym znalazłem się w sektorze prywatnym, bo tylko tam miałem możliwość samoorganizacji miejsca pracy. Do 1988 roku prowadziłem działalność gospodarczą jako prywatna osoba fizyczna, natomiast spółkę prawa handlowego założyłem dopiero w 1998 r. Rok później, w 1990 r. uchwalono Ustawę o izbach gospodarczych. Wówczas rozpoczął się nowy etap w moim życiu.

W 1990 roku był pan założycielem i pełnił funkcję prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Następnie został pan wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. Czy wówczas trudniej było dbać o sprawy regionu katowickiego?
W tym samym czasie, kiedy powstała Regionalna Izba Gospodarcza, powstała też Krajowa Izba Gospodarcza, do której przystąpiliśmy jako jedni z pierwszych. No i tak to się wszystko zaczęło. W 1993 roku, będąc najpierw członkiem prezydium KIG, zostałem wybrany przez kolegów jej wiceprezesem. Ówczesne bycie wiceprezesem KIG, zresztą podobnie jak dzisiaj, nie odrywało człowieka od funkcji, którą pełnił w tak zwanym terenie, w innej izbie branżowej, bilateralnej czy w jakiejś innej organizacji okołobiznesowej.
W KIG udało mi się wywołać i wypracować wiele tematów, które wyniosłem z RIG. Między innymi byłem odpowiedzialny za problematykę MMŚP, tym bardziej że sam byłem małym przedsiębiorcą, czyli w praktyce znałem funkcjonowanie tego sektora, problemy, z jakimi się boryka i to w czasach zarówno poprzedniej epoki, jak i współczesnych. Stąd też wyrażając swoją opinię, byłem dosyć autentyczny, w związku z czym wsłuchiwano się w różne moje wypowiedzi wygłaszane na posiedzeniach Komisji Sejmowych. Istniała wówczas Komisja Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Ministerstwie Gospodarki, Departament Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz byli partnerzy, przedstawiciele władzy, administracji rządowej, którzy również zajmowali się tą problematyką. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo ani w Sejmie, ani w Ministerstwie Gospodarki, ani w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nie ma takiej komisji. To właśnie stało się impulsem do zainicjowania powstania w 2011 r. Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Zarówno w RIG, jak i w KIG olbrzymi zakres mojej odpowiedzialności dotyczył współpracy międzynarodowej, szczególnie z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, współpracy z Izbami Eurochambre oraz z izbami spoza UE, m.in. ze Wschodu – z Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, w Kazachstanie. Konkludując, działalność w KIG stworzyła mi również możliwości rozwinięcia działalności RIG w Katowicach, poprzez m.in. kontakty, relacje, doświadczenia innych oraz poprzez możliwość porównywania się z innymi. Izba Regionalna na tym nie straciła, mimo że co najmniej jeden dzień w tygodniu poświęcam na działalność KIG.

Więcej w numerze
fot. archiwum RIG w Katowicach

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo