Reklama
panie_bialego_domuZnane i podziwiane, kochane i napiętnowane, pierwsze w państwie i zawsze stojące w cieniu własnych mężów. Mowa o żonach prezydentów, których niepisana funkcja zawsze jest obiektem fascynacji i zainteresowania mediów. Niełatwo być żoną prezydenta, czego dowodzi książka Longina Pastusiaka Panie Białego Domu. Widać to zwłaszcza na przykładzie Stanów Zjednoczonych, państwa ze wszech miar pokazowego, którego aspiracje mocarstwowe zmuszają jego reprezentantów do doskonałej prezencji i nienagannych manier. Jak czytamy na odwrocie książki: „Dobra żona – powiedział prezydent Grover Cleveland – to taka kobieta, która kocha swojego męża i swój kraj, ale nie pragnie rządzić ani jednym, ani drugim”. Lecz przecież nie tylko o chęć podporządkowania czy rządzenia tu chodzi.

Longin Pastusiak, politolog, znawca kultury politycznej Stanów Zjednoczonych, opisywał w swoich wcześniejszych książkach prezydentów USA, ich romanse, mieszkańców Białego Domu i zamachy na jego gospodarzy. Tym razem w swojej najnowszej publikacji kreśli portrety 42 Pań Białego Domu. Poświęca swoją książkę tym kobietom, jeśli nie zawsze, to przeważnie, stojącym w cieniu swoich mężów. Są to przecież równocześnie najważniejsze osoby w życiu prywatnym amerykańskiej głowy państwa. Trudno jednoznacznie zaklasyfi kować bohaterki tej ponad siedemset stronicowej książki, pełnej anegdot i fascynujących historii. Być może to oczywiste i taki był zamiar piszącego, ale nie ma idealnego wzorca Pani Białego Domu, który odpowiadałby stereotypowym wyobrażeniom, jakie mogą rodzić się w powszechnej świadomości. Jak zaznacza autor we wstępie: „Jest to książka zarówno o miłości, przywiązaniu, wzajemnej pomocy, jak też o konfl iktach, zdradzie, egoizmie. Różne są bowiem charaktery, zmienne są stosunki łączące dwoje ludzi. Jest to uniwersalna prawda, niezależna od epoki, kultury, szerokości geografi cznej i systemu społeczno-politycznego”. O charaktery chyba w tej publikacji chodzi najbardziej, o oddanie ich różnorodności i wielobarwności.


To przede wszystkim portrety powstałe na bazie licznych materiałów źródłowych i sumiennej skrupulatności autora w ich opracowywaniu, bez której nie byłoby tej książki. Złożone anegdoty, plotki, domysły były źródłem fascynacji opinii publicznej na temat Pierwszego Małżeństwa w kraju, bo jeśli nawet mówimy o Paniach Białego Domu, to jednak przykry to fakt, że kobiety te zaistniały w zbiorowej świadomości dzięki swoim mężom. Ich kariera i pozycja, którą zawdzięczają sobie zawsze była postrzegana przez pryzmat pracy męża. Ciekawy wydaje się również aspekt tego opracowania, który ukazuje jak życie prywatne i osobiste relacje przekładają się na życie zawodowe, i jak historie owiane tajemnicą albo niepotwierdzonymi danymi wpływają na historię jednego z najpotężniejszych światowych mocarstw. Longin Pastusiak, zebrał w kilkudziesięciu rozdziałach portrety żon prezydentów, przybliżając ich biografi ę, a każdy rozdział kończąc lapidarnym zbiorem ciekawostek zatytułowanym: „czy wiecie, że”. To bardzo szczegółowy zbiór informacji na temat Pierwszych Dam Białego Domu. Dowiadujemy się ile lat, pierwsza para Ameryki przeżyła ze sobą czy ile czasu po śmierci męża, czy małżonki żyli samotnie. To bardzo dokładny zbiór podstawowych faktów potrzebnych do prześledzenia historii życia prezydentów Stanów Zjednoczonych i samego kraju. Każda z części nazwana została inaczej. Tajemnicze tytuły jak: Epileptyczka, Dziwna para małżeńska, Stylowa Jacqueline czy Ambasador dobrej woli, zachęcają do zgłębienia tajemnic Białego Domu i jego mieszkańców. Krótkie, lapidarne określenia tych rozdziałów brzmią, jak kolejne części grubej, fascynującej powieści, której bohaterowie istnieli naprawdę, a ich historie oparte są na faktach historycznych.

Więcej w numerze

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo