Reklama
pozwalamy_zyc_aktywnieRozmowa z doc. Markiem Pertkiewiczem, Szefem Kliniki Chirurgii i Żywienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu im. Orłowskiego

Panie Docencie, jest Pan Lekarzem Prowadzącym i Ordynatorem Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii Szpitala im. W. Orłowskiego w Warszawie. Oddział ten leczy zarówno na miejscu, jak i przygotowuje pacjentów do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych. Proszę przybliżyć nam Pana pracę i Klinikę, którą Pan kieruje?
W Klinice zajmujemy się przede wszystkim niewydolnością przewodu pokarmowego. To jest taka jednostka chorobowa, która nie jest dobrze sprecyzowana. Określa się to raczej jako stan, w którym wydolność przewodu pokarmowego nie pozwala na utrzymanie przy życiu pacjenta z uwagi na upośledzone wchłanianie lub zwiększone straty drogami naturalnymi lub nienaturalnymi. W konsekwencji taki pacjent wymaga sztucznego żywienia. Są to sytuacje, w których człowiek nie może utrzymać autonomii pokarmowej, czyli mówiąc inaczej albo będzie sztucznie żywiony, albo umrze śmiercią głodową, albo z powodu zaburzeń wodno-elektrolitowych. W Klinice zapobiegamy dwóm ostatnim rozwiązaniom. Niewydolność przewodu pokarmowego występuje w różnych postaciach – czasami trwa kilka dni, np. po operacji; czasami jednak przedłuża się i trwa miesiącami, może być efektem tego, co wydarzyło się po operacji, ale także może być związana z leczeniem albo chorobą podstawową. Leczenie chorych z niewydolnością przewodu pokarmowego jest co najmniej dwojakie. Najpierw musimy takiego pacjenta sztucznie żywić, bo to umożliwia zrobienie czegokolwiek. Niektórzy chorzy, którym wycięto cały albo prawie cały przewód pokarmowy, są skazani na sztuczne żywienie do końca swojego życia. Chorzy, którzy mają uszkodzoną część przewodu pokarmowego mają szansę na wyzdrowienie, pod warunkiem, że w którymś momencie można będzie ich bezpiecznie zoperować, odtworzyć prawidłowe warunki w przewodzie pokarmowym i wreszcie umożliwić odżywianie naturalną drogą pokarmową. Sztuczne odżywianie jest niezbędne, by chory przeżył czas, który potrzebny jest na przygotowanie do operacji.
Zajmujemy się zatem sztucznym żywieniem, chirurgią naprawczą i leczeniem. Mamy trzy grupy pacjentów – chorzy z uszkodzonym trwale przewodem pokarmowym żywieni pozajelitowo w domu, żywieni dojelitowo sztucznymi dietami, chorzy z kacheksją, czyli krańcowym wyniszczeniem.

Klinika prowadzona przez Pana Profesora ma obecnie pod opieką blisko 250 chorych korzystających z żywienia pozajelitowego w domu. Jest to największy tego typu ośrodek na świecie.
Byliśmy pierwszym ośrodkiem w kraju, grupą młodych entuzjastów, którzy wprowadzili to leczenie do Polski. Robimy to od wielu lat i odnosimy sukcesy – liczba chorych, którzy się do nas zgłaszają wynika z tego, że zapewniamy im długotrwałe przeżycie. Ci, chorzy, którzy jeszcze 20 lat temu umierali z głodu, dzisiaj cieszą się dobrym zdrowiem i życiem dzięki sztucznemu żywieniu. Części chorych udaje się uwolnić od żywienia sztucznego, w następstwie poprawy pracy przewodu pokarmowego.
Operacje naprawcze, to coś w czym klinika także się specjalizuje z bardzo dobrymi wynikami. Chirurgia współczesna jest dziedziną, która operuje coraz starszych, coraz bardziej obciążonych, chorych ludzi. I tak jak każda dziedzina w medycynie nie jest pozbawiona powikłań. Te powikłania, np. przetoki przewodu pokarmowego, charakteryzują się tym, że chory nie może odżywiać się w sposób naturalny. Pacjenci trafiają do nas z całego kraju. Po różnych wcześniejszych operacjach. Kiedy uzyskają stabilność metaboliczną zostają wypisani do domu.

Więcej w numerze

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo