Reklama
kryptologia_w_cyberprzestrzeni
Rozmowa z prof. dr. hab. n. mat. inż. Jerzym Gawineckim, Dyrektorem Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Dziekanem Elektem Wydziału Cybernetyki


Panie Profesorze, kieruje Pan Instytutem Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Pod Pana kierownictwem polscy naukowcy-kryptolodzy opracowali maszynę szyfrującą – SZYFRATOR NARODOWY, ocenianą jako lepszą niż legendarna ENIGMA. Proszę przybliżyć nam ten polski szyfrator.
Szyfrator Narodowy został skonstruowany przez zespół kryptologów Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT oraz inżynierów firmy WASKO S.A. pod moim kierownictwem w ramach konsorcjum Nauki i Przemysłu WAT, czyli we współpracy uczelni narodowej oraz firmy z kapitałem narodowym. Jest urządzeniem realizującym szyfrowanie danych w sieciach teleinformatycznych. Został skonstruowany w oparciu o najnowsze technologie w dziedzinie układów programowalnych. W urządzeniu zaimplementowano oryginalny system kryptograficzny, oparty o krzywe eliptyczne. Urządzenie zapewnia odporność na ataki fizyczne, jak również wykorzystujące analizę promieniowania elektromagnetycznego i ulotu przewodzonego.

Gdzie można stosować to urządzenie szyfrujące i jakie ma ono znaczenie dla bezpieczeństwa cybernetycznego Polski?
Szyfrator Narodowy może znaleźć zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym (banki, przemysł, logistyka, biznes), jak również w agendach administracji rządowej i w służbach mundurowych. Wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona informacji wrażliwych np. dotyczących ochrony zdrowia informacji z miejsc klęsk żywiołowych oraz do ochrony własnych informacji finansowych.
Jest to urządzenie, na obecny stan wiedzy, nie do złamania. W przeciwieństwie do sprzętu zagranicznego można sprawdzić, że nie ma w nim tzw. bocznych furtek.
Pracujemy obecnie nad jego modernizacją poprzez uzyskanie mniejszych rozmiarów, zmniejszenia liczby interfejsów, zwiększenie szybkości pracy procesu szyfrowania/deszyfrowania zależnych od wymagań użytkownika.

Więcej w numerze

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo