Reklama
serdecznosc_i_zaufanieNiewielu jest w Polsce polityków, którzy mogliby się poszczycić 13. spotkaniami z błogosławionym Janem Pawłem II, a już na pewno tylko nielicznym dane było prowadzić z papieżem merytoryczne rozmowy o konkordacie, projekcie konstytucji czy wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tym jednym z nielicznych jest dr Józef Zych, były trzykrotny Wicemarszałek oraz Marszałek i Marszałek-Senior Sejmu RP. Swoje doświadczenia i przebieg rozmów przedstawia w wydanej z okazji beatyfikacji książce zatytułowanej Trzynaście błogosławieństw. Moje spotkania z błogosławionym Janem Pawłem II. Jej wydania podjęły się: Regionalna Telewizja Lubuska oraz krakowskie wydawnictwo Jagiellonia S.A.

Wstęp do książki napisali: ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, który blisko współpracował z Józefem Zychem oraz ks. bp Stefan Regmunt, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W książce zawarta jest także wypowiedź byłego Ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej dr. Stefana Frankiewicza, z której zaczerpnąłem tytuł artykułu. Frankiewicz był polskim ambasadorem w Watykanie w latach 1995?2001, a więc w okresie najintensywniejszych prac nad projektem obowiązującej dziś konstytucji, konsultacji w sprawie konkordatu oraz dążenia Polski do Unii Europejskiej.

Autor książki przekazuje bezcenną wiedzę, ponieważ osobiście i czynnie uczestniczył w tych wydarzeniach. Godzi się przypomnieć, że dr Józef Zych jako Marszałek Sejmu RP w latach 1995?1997 pełnił równocześnie obowiązki przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło konstytucję. Brał on aktywny udział w pracach nad tą ustawą zasadniczą. Pod uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucją RP widnieje podpis Józefa Zycha jako przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Marszałek Zych w okresie najintensywniejszych zabiegów o ratyfikację przez Sejm RP konkordatu inicjował w tej sprawie spotkania Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, Nuncjusza Apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka i ówczesnego Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Oczywiście, jako inicjator tych spotkań, także w nich uczestniczył.

Więcej w numerze

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo