Reklama

Z Bożeną Lublińską-Kasprzak, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  rozmawia Ewa Likowska

DSC_0011Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w rządowym programie „Solidarność pokoleń”, który ma zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób w wieku 45-50+. Czy projekt PARP: „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorców” spotkał się z dużym zainteresowaniem pracodawców?

Ten projekt jest w początkowej fazie realizacji. Uruchomiono już pierwsze działania związane z rekrutacją przedsiębiorców. Większość przedsiębiorców, z którymi rozmawiamy, w pierwszej chwili nie jest zainteresowana tym obszarem, ponieważ nie widzi bezpośredniego przełożenia na swoją firmę. Ale po zapoznaniu się z korzyściami, jakie daje zarządzanie wiekiem, decyduje się na udział w projekcie.

Na czym polega „zarządzanie wiekiem”? Czy to coś więcej niż wsparcie dla osób starszych, często dyskryminowanych na rynku pracy?

Zarządzanie wiekiem to nowy obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Na zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie powinny się składać działania takie jak: proces doboru pracowników do firmy, utrzymywanie zatrudnienia pracowników starszych oraz kierowanie ich rozwojem zawodowym, awansami i mobilnością wewnętrzną, oferowanie warunków pracy dopasowanych do wieku pracownika, praktyka w odniesieniu do kończenia zatrudnienia i przejścia na emeryturę, prowadzenie polityki zatrudnienia odpornej na zmiany demograficzne, wykorzystywanie silnych stron pracowników w każdej grupie wiekowej, promowanie i wdrażanie idei kształcenia się przez całe życie. Uwzględnienie tych kilku elementów planowania pozwala na stworzenie skutecznej i efektywnej strategii, która opierać się będzie na potrzebach, uwarunkowaniach i środowisku pracy danej firmy. Zarządzanie wiekiem jest działaniem uwzględniającym indywidualne potrzeby pracowników, mającym na celu motywowanie personelu do jak najdłuższego pozostania w firmie; powinno być w dużej mierze spójne z wartościami firmy, jej wizją i strategią.

Więcej w numerze.

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo