Reklama

60rocznica_POWSTaniaWojsk

Wojska Radiotechniczne zostały utworzone 15 października 1950 roku. Tego właśnie dnia pododdziały 49. Samodzielnego Batalionu Obserwacyjno-Meldunkowego w Wałczu osiągnęły pełną gotowość bojową i wraz z formacjami utworzonymi później –
31. Samodzielnym Batalionem Obserwacyjno-Meldunkowym w Lesznie, 25. Samodzielnym Batalionem Obserwacyjno-Meldunkowym w Chorzowie oraz Samodzielną Kompanią Obserwacyjno-Meldunkową w Warszawie – stworzyły system obserwacji wzrokowej polskiego obszaru powietrznego.

W związku z jubileuszem w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechem Majewskim, obecną i byłą kadrą kierowniczą DSP oraz licznie przybyłymi gośćmi. Wśród nich znaleźli się między innymi przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej i Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, a także obecni i byli szefowie Wojsk Radiotechnicznych oraz dowódcy brygad i batalionów radiotechnicznych. Generał Majewski przybliżył zgromadzonym historię Wojsk Radiotechnicznych i złożył wszystkim związanym z nimi życzenia pomyślności, zwracając się ze szczególną sympatią do weteranów i kombatantów tego rodzaju wojsk. Następnie wraz z szefem Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Michałem Sikorą wręczył wyróżnionym oficerom pamiątkowe ryngrafy.

Generał Sikora przedstawił także autorów nowej „Pieśni radiotechników”, która została następnie wykonana po raz pierwszy przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych z Poznania.

Następnie Dowódca Sił Powietrznych zaprosił wszystkich przybyłych do Centrum Konferencyjnego Sił Powietrznych AVIATOR, gdzie goście mieli okazję obejrzeć multimedialną prezentację, przedstawioną przez gen. bryg. Michała Sikorę, oraz film na temat historii i przyszłości Wojsk Radiotechnicznych. Tę część uroczystości uświetnił także koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Następnie gospodarze zaprosili gości na skromny bankiet, na którym żołnierze radiotechnicy reprezentujący różne pokolenia mogli swobodnie wymieniać wspomnienia z lat minionych.

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo