Reklama
ROZMOWA Z ADAMEM PAWŁOWICZEM, PREZESEM ZARZĄDU FIRMY KONSALNET S.A.
konsalnet_01Panie Prezesie, kieruje Pan Spółką KONSALNET, która w 2009 roku ugruntowała pozycję lidera rynku ochrony osób i mienia w Polsce.  Spółka w 2009 roku obchodziła 15 lecie swojej działalności. Proszę powiedzieć jaka jest historia Spółki, zakres jej działalności i kto jest głównym odbiorcą Państwa usług ?
Konsalnet jest liderem polskiej branży ochrony. Firma powstała w 1994 roku i osiągnęła znaczącą pozycję na rynku, zwłaszcza w usługach bezpieczeństwa biznesu – opracowywaniu i realizacji kompleksowych rozwiązań w dziedzinie ochrony, ochronie fizycznej, monitoringu oraz cash handlingu. W 2009 roku większościowy pakiet akcji firmy nabył fundusz inwestycyjny Societe Generale Asset Management Eastern Europe Fund, do którego należała także inna duża firma z branży Security - Agencja Ochrony Skorpion Security. Realizowane przeze mnie połączenie tych firm zaowocowało utworzeniem drugiej pod względem przychodów firmy ochrony na polskim rynku.
Zapewniamy ochronę fizyczną dla około 2000 obiektów, zaś 40 tysiącom Klientów świadczymy usługi monitoringu. W ofercie, oprócz ochrony obiektów stałych jest także monitoring GPS pojazdów – dla klientów biznesowych i indywidualnych. Firma zatrudnia 12 tysięcy pracowników ochrony. Wśród klientów firmy są między innymi największe polskie banki, sieci handlowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, strategiczne obiekty i firmy przemysłowe,  centra magazynowo-logistyczne, a także jednostki wojskowe. Mamy 16 oddziałów regionalnych, obejmujemy zasięgiem obszar całego kraju.
Konsalnet – dzięki połączeniu kompetencji dwóch firm, wyspecjalizowanych w obsłudze różnych segmentów rynku, świadczy usługi praktycznie każdej grupie Klientów. Jesteśmy w stanie dopasować  rozwiązania ochrony  do rzeczywistych potrzeb każdego z nich - zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych.

Czy cele, jakie założyła sobie Spółka do realizacji w 2009 roku zostały w pełni zrealizowane?
Tak. Jesteśmy zadowoleni z wyników za 2009 roku. Osiągnęliśmy bardzo mocną pozycję na rynku, stając się jedną z dwóch czołowych firm usług ochrony w Polsce. Mimo spowolnienia gospodarczego i kryzysu, który dotknął wiele branż, Konsalnet i Skorpion odnotowały znaczący, jedenastoprocentowy wzrost przychodów. Zważywszy na okoliczności rynkowe i ograniczanie przez Klientów wydatków - w tym wydatków na bezpieczeństwo - jest to znaczące osiągnięcie. Tym większe, że jednocześnie z sukcesem przeprowadziliśmy skomplikowany proces integracji dwóch wielkich firm.

W 2009 roku Spółka KONSALNET rozpoczęła proces integracji z inną czołową spółką w branży usług ochrony- SKORPION SECURITY. Czym zakończył się ten proces konsolidacji,  jakie przyniósł korzyści i jak wpłynął na kondycję finansową Spółki ?
Proces integracji obu firm jest niemal zakończony. W pół roku udało nam się uprościć i ujednolicić strukturę firmy. Połączyliśmy szereg spółek zależnych, dzięki temu zmniejszyliśmy koszty ogólne i koszty pośrednie w grupie. Realizujemy proces specjalizacji produktowej spółek zależnych łącząc je w tzw. jednostki biznesowe zarządzane przez wspólny management. Standaryzujemy działalność operacyjną, powstały wspólne dla wszystkich spółek struktury wspomagające. Jednym z najtrudniejszych zadań jest wdrożenie zintegrowanych, wspólnych dla całej grupy systemów informatycznych, które właśnie dobiega końca. Cały ten proces jest niezwykle trudny i angażuje siły naszego personelu, ale na szczęście  większość pracy mamy już za sobą. Zewnętrznym wyrazem konsolidacji jest wprowadzenie wspólnego, nowego logotypu i zasad identyfikacji wizualnej.

Jak przedstawia się aktualna struktura organizacyjna i własnościowa Spółki KONSALNET ?
Większościowym akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny Societe Generale Eastern Europe Fund, który od 1 stycznia br. działa po nazwą Amundi Asset Management. Dotychczasowi właściciele Konsalnetu są mniejszościowymi akcjonariuszami firmy. Konsalnet działa w trzech głównych obszarach - ochronie fizycznej, obsłudze gotówki oraz monitoringu i zabezpieczeniach technicznych. W każdym z tych obszarów działają wyspecjalizowane Spółki produktowe.

Czy po połączeniu obu spółek KONSALNET rozszerzył swoją ofertę usługową ?
Po połączeniu ze Skorpionem, który cieszył się bardzo silną pozycją na rynku usług dla klientów indywidualnych oraz średnich i małych przedsiębiorstw, poszerzył się zarówno profil oferowanych usług, jak i portfolio klientów. Konsalnet – dotychczas postrzegany jako niekwestionowany lider w dziedzinie bezpieczeństwa biznesu – wszedł na rynek usług dla klientów indywidualnych. Dodatkowo, dzięki synergiom, które w ten sposób powstały, możemy także rozwijać kolejne obszary usług – jak np. monitoring satelitarny (GPS).

Zewnętrznym wyrazem integracji jest zmiana, ujednolicenie marki i odświeżenie logotypu połączonej firmy. To duże zadanie, zwłaszcza, ze obie spółki obsługiwały dziesiątki tysięcy klientów.
Proces ujednolicenia marki jest bardzo pracochłonnym przedsięwzięciem. Zmiana logotypu i wizualizacji marki wiąże się z wymianą oznakowania obiektów klientów, floty samochodowej, naszych budynków, wymianą umundurowania etc. To bardzo duży i wymagający projekt, zależy nam jednak na tym, by go możliwie sprawnie i szybko przeprowadzić – zmiana wizerunku firmy to jeden z ważniejszych etapów integracji.

Wśród nowych klientów usług państwa Spółki znalazły się Siły Zbrojne RP. Jakie usługi świadczycie dla wojska?
Ochrona obiektów należących do Sił Zbrojnych jest jednym z naszych najbardziej prestiżowych zadań. Zapewniamy kompleksową ochronę wielu jednostek wojskowych. Usługi te zwykle łączą w sobie ochronę fizyczną z elementami zabezpieczenia technicznego i monitoringu. Zabezpieczamy obiekty wojskowe każdego rodzaju, w tym te o największym znaczeniu – jak lotniska. Jest to dla nas powód do szczególnej dumy.

Panie Prezesie, jakie plany i zadania stawia Pan sobie i Spółce w 2010 roku?
Chcemy nadal szybko się rozwijać – zarówno drogą organicznego wzrostu, jak i przez akwizycje mniejszych firm.  Dla nas oznacza to wzmocnienie pozycji lidera w tych, branżach, w których tradycyjnie już jesteśmy najmocniejsi – ochronie banków i sieci handlowych, a także obsłudze gotówki. Dodatkowo zamierzamy zdecydowanie wzmocnić naszą pozycję w segmentach rynku, w których jeszcze nie jesteśmy liderem. W przypadku akwizycji – chcemy przyłączać do nas średnie i duże firmy ochrony, regionalnych bądź technologicznych liderów i firmy działające w dużych ośrodkach miejskich. W styczniu w skład Konsalnet weszła firma Ambrela System – jedna z czołowych firm w północno-wschodniej Polsce, oraz dział monitoringu GPS firmy Mobitel – ogólnopolskiego lidera monitoringu satelitarnego.

Należy Pan do ludzi bardzo aktywnych i skutecznych w swoim działaniu. Czy również znajduje Pan czas na realizacji swojego hobby i innych zainteresowań pozazawodowych?
Niestety, tego czasu jest zawsze za mało. Moim hobby jest aktywna turystyka: co roku organizuję dla grupy przyjaciół spływy kajakowe, co roku żegluję, uprawiam też windsurfing, zimą jeżdżę na nartach. Inną moją pasją jest teatr i literatura, ale teraz niestety nie mogę tej pasji realizować w takim wymiarze jak bym chciał: mając do wyboru teatr albo czas z moimi dziećmi wybieram dzieci. Zostaje literatura.

Serdecznie gratuluję sukcesu Spółce i życzę dalszych owocnych lat działalności rynku polskim i poza jej granicami.
Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał: Marek Klimaszewski

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo