Reklama
konferencja_bankow01W dniach 19-20 stycznia 2010 roku w Jachrance spotkało się ponad 200 prezesów banków spółdzielczych zrzeszonych w MR Banku S.A. i Spółdzielczej Grupie Bankowej. Wszyscy oni wzięli udział w konferencji sprzedażowo-produktowej organizowanej przez Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Konferencja była kolejnym przedsięwzięciem organizowanym w ramach zawartego Porozumienia o współpracy obu Zrzeszeń.
Gościem specjalnym konferencji była Halina Wasilewska-Trenkner, była wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej. Przedstawiła ona warunki makroekonomiczne i społeczno-gospodarcze, mające wpływ na działanie i wyniki banków spółdzielczych. - Rok 2010 – powiedziała - nie będzie rokiem łatwym, choć statystyki i wyniki badań NBP wskazują na dobrą sytuację w przedsiębiorstwach i poprawę tempa wzrostu gospodarczego. Małe firmy w większym stopniu zainteresowane będą głównie krótkoterminowym kredytem obrotowym, a inwestycje będą realizowały ze środków własnych – co jest istotne dla sektora banków spółdzielczych - dodała.

konferencja_bankow02W konferencji wzięli także udział: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej i Krzysztof Ksyta, wiceprezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Na bankowe spotkanie „na szczycie” przybył także Jerzy Owsiak, który osobiście podziękował Mazowieckiemu Bankowi Regionalnemu za lata wsparcia udzielanego Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przedstawicielom Zrzeszenia MR Banku – prezes Danucie Kowalczyk, przewodniczącej Rady Janinie Śmigielskiej oraz dyrektorowi Departamentu Komunikacji Tomaszowi Łysiakowi wręczył dyplomy WOŚP. Jednocześnie podkreślił ogromną rolę programu nauczania udzielania pierwszej pomocy, który objął już 10 tysięcy szkół a docelowo obejmie wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Plakaty programu z tzw. łańcuchem życia, ufundowane zostały przez Mazowiecki Bank Regionalny i dzięki niemu właśnie zawisną w każdej szkole.
Otwierając konferencję prezes zarządu MR Banku SA Danuta Kowalczyk podkreśliła, że zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze stawiają przed bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi nowe wyzwania konkurencyjne. By sprostać tym wyzwaniom sektor bankowości spółdzielczej powinien nie tylko stale wzbogacać swoja ofertę dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ale także obniżać koszty działania. To wymaga wzmocnienia więzi wewnątrz zrzeszeniowych oraz dobrej współpracy między wszystkimi zrzeszeniami. Temu celowi służy m.in. podpisane porozumienie pomiędzy MR Bankiem i Gospodarczym Bankiem Wielkopolski. Zapisane w nowej strategii MR Banku działania promują współpracę, zaufanie i integrację w sektorze bankowości spółdzielczej. Nie bez znaczenia jest także przygotowanie wyspecjalizowanych produktów, które będą charakterystyczne zarówno dla banków spółdzielczych, jak i banków zrzeszających.
Jednym z przejawów współpracy obydwu zrzeszeń jest kampania wizerunkowo-produktowa i wspólna promocja „Lokaty z nagrodami”, która nie tylko promuje wspólny produkt depozytowy, ale także ma na celu zwiększenie znajomości i rozpoznawalności Zrzeszenia MR Banku i Spółdzielczej Grupy Bankowej. Mówił o tym Ryszard Lorek, wiceprezes Zarządu GBW S.A.
O kolejnych wspólnych produktach dotyczących kart płatniczych oraz o podpisaniu umów w sprawie sponsorowania MR Banku w zakresie członkostwa w organizacjach Master Card i Visa mówili Karolina Hofman z MR Banku S.A. i Dariusz Mierzejewski z GBW SA.
Szczególne zainteresowanie prezesów banków spółdzielczych wzbudziło wystąpienie dyrektora Departamentu Skarbu GBW S.A. Wiesława Bazaniaka na temat obsługi obligacji komunalnych i komercyjnych dla strategicznych partnerów sektora bankowości spółdzielczej oraz emisji obligacji własnych, które mogą być jednym ze źródeł zwiększania kapitałów banków spółdzielczych.
Budowanie i zarządzanie relacjami z klientami CRM, alternatywne kanały dystrybucji (Call Center), Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych, a także Cash Processing i współpraca z innymi bankami o zasięgu ogólnokrajowym – to pozostałe tematy konferencji. Ta tematyka także wywołała duże zainteresowanie. Wyrażali oni przekonanie o celowości organizowania podobnych spotkań w przyszłości. Nawiązał do tego także prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, który przypomniał o kwietniowym Forum Technologii Banków Spółdzielczych oraz wrześniowym Forum Liderów BS.
Podsumowania konferencji dokonał prezes zarządu GBW S.A Paweł Pawłowski. Podziękował on prezesom banków spółdzielczych za liczne uczestnictwo w konferencji i podkreślił wolę dalszej współpracy międzyzrzeszeniowej, zwłaszcza w promowaniu produktów i usług, które sprzyjać będą rozwojowi i poprawie wizerunku banków spółdzielczych.
Uczestnicy konferencji zapoznali się także z ofertą firm współpracujących z bankami spółdzielczymi: Polskiego Towarzystwa Leasingowego SGB- Trans -Leasing, Biura Informacji Kredytowej, Union Investment, Concordii, Wincor-Nixdorf, Bonair, Wester Union i Mebi.

WK

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo