Reklama
Rozmowa z Krzysztofem Przybyłem, Prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

teraz_polska01Na początku czerwca zakończyła się kolejna edycja Konkursu „Teraz Polska”, co oznacza wygrana dla zwycięzców tego konkursu?
To przede wszystkim prestiż posiadania takiej nagrody. Jest ona bowiem przyznawana najlepszym usługodawcom i producentom za ich działalność i oferowane produkty. Najważniejszym kryterium jest jakość, o niej właśnie świadczy to wyróżnienie dla danej instytucji czy firmy.

Przed Fundacją jubileuszowa, dwudziesta już, edycja konkursu. Co powinna zrobić firma, która chciałaby wystartować w tym Konkursie?
Należałoby zacząć od przesłania ankiety rejestracyjnej, którą można pobrać ze strony internetowej Fundacji (www.terazpolska.pl) oraz wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 500 zł. To jest pierwszy krok.
Następnie poprosimy o skompletowanie wszystkich dokumentów, na podstawie których będziemy oceniać jakość produktu czy usługi. Reszta w rękach Branżowych Komisji Ekspertów, które na podstawie informacji zawartych we wnioskach weryfikacyjnych dokonują oceny. Ci uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostają nominowani do Godła „Teraz Polska”. Na ostatnim etapie spośród nominowanych Kapituła Godła „Teraz Polska” wyłania laureatów Konkursu, których podczas gali finałowej nagradzamy Godłem „Teraz Polska”. Taka sama procedura obowiązuje również gminy oraz przedsięwzięcia innowacyjne.

Firmy, które zwyciężają w konkursie, reprezentują Godło „Teraz Polska”, jednocześnie reprezentują fundację, promują polskie produkty i usługi. Czy dla jury to duża odpowiedzialność?
Na pewno tak. Ostatecznie kapituła ma jednak ułatwione zadanie, ponieważ wybiera zwycięzcę spośród wyłowionych już we wstępnych eliminacjach kandydatów. Jury ma zatem pewność, że każda usługa czy produkt, który rozpatrują, już zasługuje na nagrodę. Niewątpliwie jednak kapituła czuje na sobie ciężar odpowiedzialności za swoje decyzje. Dlatego jej skład to pełen przekrój społeczny, w Kapitule Godła „Teraz Polska” mamy naukowców, przedstawicieli administracji państwowej, ważne postaci życia gospodarczego i kulturalnego.

Właśnie dobiega końca trzecia edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Do kogo jest on skierowany i czego dotyczy?
Jest to stosunkowo nowe dzieło wykreowane przez fundację. Konkurs dotyczy prac magisterskich z zakresu polskiej promocji. Pierwsze dwie edycje skierowane były głównie do młodzieży, która broniła prac z obszaru szeroko pojętej promocji gospodarki. Wzięliśmy pod uwagę sukcesy pierwszych dwóch edycji i postanowiliśmy poszerzyć zakres tematyczny tego konkursu. Obecnie promocja dotyczy bardzo wielu dziedzin. Udało nam się namówić do współpracy aż sześć specjalistycznych instytucji: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. Każda z tych instytucji przyznała w swojej dziedzinie nagrody specjalne. Oprócz tego są również nagrody ogólne dla najlepszych prac magisterskich, zarówno specjalistycznych, jak i przekrojowych. Chciałbym, aby fundacja w ten sposób przyczyniła się do wsparcia wizerunku i promocji Polski zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Niestety, te kwestie, powiem kolokwialnie, cały czas u nas „kuleją”. Przez pryzmat prac magisterskich chcemy przybliżyć zagadnienia, które czasem umykają instytucjom państwowym. Mamy nadzieję, że ten konkurs stanie się ogromnym materiałem do analiz dla naukowców i administracji naszego kraju.

Jakie będą nagrody dla zwycięzców?
Są to głównie nagrody pieniężne. Nagrody specjalne wynoszą od 3000 zł do 6000 zł. Natomiast nagrody główne to: 6000 zł, 4000 zł i 3000 zł.

Jakie inne działania na rzecz promocji Polski prowadzi Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”?
Fundacja jest bardzo skromną instytucją o małych zasobach ludzkich i niewielkich możliwościach finansowych. Staramy się jednak podążać za oczekiwaniami i wymaganiami, jakie są nam stawiane. Naszym głównym zadaniem jest promocja Polski i właśnie w tej dziedzinie staramy się wspierać wszelkie przedsięwzięcia, podejmowane także przez inne instytucje. Od dwóch lat wspieramy na przykład konkurs na temat wiedzy o gospodarce i turystyce dla młodzieży maturalnej. Inicjatywa ta obejmuje swoim zasięgiem prawie cały kraj. Wspieramy również działania związane z promocją i marketingiem terytorialnym. Na ostatniej konferencji fundacji, która odbyła się w kwietniu, rozmawialiśmy na temat kwestii współdziałania pomiędzy regionami i miastami. Zaproponowaliśmy powołanie rady promocji regionów i miast. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem ze strony Związku Miast Polskich i Urzędów Marszałkowskich. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się ten projekt dopiąć do końca. Korzystając z pomocy stałego naszego partnera, czyli Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, będziemy mogli tę inicjatywę wspierać również naukowo. Co więcej, 23 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie organizujemy konferencję o tematyce innowacyjnej pt. „Przez edukację do innowacji”.

Jakie są najbliższe plany Fundacji?
Chcielibyśmy w najbliższym okresie wspierać nie tylko instytucje, ale również osoby prywatne  najlepszych twórców i naukowców. Mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się to zrealizować. Będzie to wyróżnienie zarówno dla Polaków, którzy wiele osiągnęli w kraju, ale także dla Polonii poza granicami państwa. Wielu naszych rodaków, którzy są już być może obywatelami innych krajów, osiągnęło ogromne sukcesy na polu międzynarodowym i o tym właśnie warto powiedzieć.
Od kilku lat wspieramy także najlepsze przedsięwzięcia innowacyjne. W tym roku udało nam się powołać koalicję na rzecz innowacyjności. Rok 2009 jest bowiem w Unii Europejskiej rokiem innowacji i kreatywności. Udało nam się pozyskać partnerów, którzy w ramach swoich działań starają się nagłaśniać ten projekt i potrzebę rozwijania tej dziedziny w wielu obszarach działalności i funkcjonowania gospodarki, przemysłu, handlu itd. Tylko dzięki innowacyjności możemy osiągnąć postęp.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Joanna Skrobisz


Więcej informacji o Konkursie „Teraz Polska” i działalności Fundacji na: www.terazpolska.pl

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo