Reklama
Rozmowa z Olgą Werbeniec, Prezes Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów

rzemioslo_artystyczne_pod_ochrona01Czym zajmuje się Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów?
Cechy rzemieślnicze to wywodzące się ze średniowiecza zawodowe organizacje branżowe broniące interesów swoich członków. Niektóre istniejące do dziś mają 600-, a nawet 700-letnią historię. Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest na tym tle organizacją młodą. Nasze korzenie sięgają wczesnych lat 80. XX wieku. Wyróżniamy się tym, że zrzeszamy rzemieślników różnych branż, ale wykonujących rzemiosło artystyczne – najczęściej pojedyncze wyroby o wysokim poziomie artystycznym. Jesteśmy odrębną, samorządną i niezależną instytucją.

Jak zostaje się jej członkiem?
Aby zostać członkiem cechu, trzeba spełnić kilka warunków. Trzeba prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie rzemiosł artystycznych, ewentualnie posiadać tytuł mistrza rzemiosła artystycznego lub status twórcy w jednej z dziedzin rzemiosła artystycznego. Członkiem cechu może być też współmałżonek współpracujący na stałe z rzemieślnikiem artystą. Przyjęcie w poczet członków następuje w oparciu o pisemną deklarację, wpłacenie wpisowego oraz złożenie oświadczenia na piśmie o gotowości uiszczania składek w wysokości określonej przez walne zgromadzenie.

Jakie są główne założenia Państwa działalności?
Nasze główne zadanie to szeroko pojęty lobbing na rzecz rzemiosła artystycznego. Podstawowym statutowym zadaniem Cechu jest ochrona, popieranie i propagowanie rzemiosła artystycznego stanowiącego istotny składnik materialnej kultury narodowej. Przede wszystkim chcemy informować o tym, że polskie rzemiosło artystyczne istnieje i że może zaoferować wyroby na najwyższym światowym poziomie. Dlatego działamy na rzecz nadania odpowiedniej rangi rzemiosłu artystycznemu, promujemy wyroby i twórczość członków Cechu. Współpracujemy też z innymi organizacjami, zwłaszcza ze Związkiem Rzemiosła Polskiego w dziedzinie ochrony i rozwoju rzemiosła artystycznego.

Z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy rzemieślnicy artyści?
Oprócz problemów dotykających wszystkie małe firmy, głównym problemem rzemieślników artystów jest stosunkowo wąski rynek zbytu na ich wyroby. Są to z założenia wyroby indywidualne, często wykonywane ręcznie, z najlepszych materiałów, przeznaczone z reguły dla zamożniejszego odbiorcy. Stąd problem z dotarciem do klienta. Na większą reklamę i promocję stać tylko nieliczne, renomowane firmy. Dlatego jednym z zadań naszego cechu jest poszukiwanie nabywców na wyroby rzemiosła artystycznego.

Rozumiem, że aby zostać prezesem Cechu Rzemieślników Artystów, trzeba samemu być rzemieślnikiem artystą. Czym Pani się zajmuje?
Jestem z zawodu i z zamiłowania kaletnikiem artystą. Projektuję i szyję własnoręcznie artystyczne, luksusowe torebki damskie oraz inną galanterię skórzaną. Są to pojedyncze wyroby na indywidualne zamówienia. Wykonuję też naprawy i renowacje wyrobów skórzanych, często zabytkowych.

Jakie plany rozwoju stawia przed sobą Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów?
Zajmujemy się rozwojem promocji wyrobów polskich rzemieślników-artystów, nie tylko członków naszego cechu. We współpracy z firmą Gerlach ponownie otwieramy Galerię Rzemieślników Artystów przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Będziemy organizować wydarzenia kulturalne związane z reklamą rzemiosła artystycznego, wystawy, targi rzemiosła. Chcemy wykorzystać wszystkie dostępne nowoczesne środki przekazu. Poszukujemy mecenasów i sponsorów naszej działalności. Pomysłów nam nie brakuje.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Marta Schafler

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo