Reklama
1 czerwca 2009 roku koncertem w stołecznym Teatrze Wielkim Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zakończyła kolejną edycję Konkursu „Tearaz Polska”. Koncert galowy uświetnili znani polscy artyści, m.in. Jan Pietrzak, Edyta Geppert, Ewa Dałkowska, Magda Zawadzka, Leszek Długosz, Maciej Pietrzyk czy Piotr Szczepanik. Wykonawcom towarzyszył zespół muzyczny pod dyrekcją Mariusza Dubrawskiego oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystą galę poprowadzili Agnieszka Szulim i Grzegorz Miśtal. Wśród zaproszonych gości znaleźli się laureaci poprzednich edycji Konkursu „Teraz Polska”, nominowani do Godła, członkowie rządu, ambasad oraz przedstawiciele świata nauki, kultury, biznesu i mediów.

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego, w drodze głosowania, wyłoniła laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” zostało przyznane 11 produktom, 11 usługom, trzem przedsięwzięciom innowacyjnym oraz dziewięciu gminom.

W tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” przyjęto i oceniono 125 wniosków weryfikacyjnych. Zanotowano następującą strukturę zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:
  • edycja na Najlepsze Produkty – 34 zgłoszenia,
  • edycja na Najlepsze Usługi – 28 zgłoszeń,
  • II edycja dla Przedsięwzięć Innowacyjnych – 11 zgłoszeń,
  • III edycja Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin – 52 zgłoszenia.

Wśród firm produkcyjnych i usługowych dominowały przedsiębiorstwa małe oraz średnie, zatrudniające do 200 osób. Stanowiły one 59% wszystkich firm uczestniczących w tegorocznej edycji Konkursu. Godny podkreślenia jest również fakt wzrostu udziału firm największych, zatrudniających powyżej 800 pracowników. Podczas gdy w XVIII edycji stanowiły one 12% wszystkich zgłoszeń, w tegorocznej edycji ich udział wyniósł 19%.

Wśród 52 gmin zgłoszonych do bieżącej edycji Konkursu „Teraz Polska”, 14 wniosków dotyczyło gmin wiejskich, 21 – miejskich i 17 gmin o charakterze miejsko-wiejskim.
Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo