Reklama
Rozmowa z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Krakowa 
 
Kraków to ośrodek kulturalny i turystyczny Europy. Zabytkowe Stare Miasto i Kazimierz  wpisano w 1978 r. na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Bycie gospodarzem tak wyjątkowego miasta musi być z jednej strony niezwykłą nobilitacją, ale z drugiej – nie lada wyzwaniem. Jakie cele wyznaczył sobie Pan jako prezydent miasta?
 
Przede wszystkim dwie kadencje mojego urzędowania poświęciłem na to, by Kraków stał się miastem metropolitalnym, ze wszystkimi obiektami potrzebnymi do funkcjonowania i rozwoju miasta. Wyjątkowość Krakowa, o której Pani mówi, stanowi pewną pułapkę – pokusę, żeby osiąść na laurach. Często słyszę, że niepotrzebnie wydajemy pieniądze na promocję Krakowa; jesteśmy przecież wpisani na listę UNESCO, jesteśmy najbardziej znanym polskim miastem w świecie, czegóż chcieć więcej, należy tylko z tego korzystać. Otóż cały czas powtarzam, że takie myślenie jest zgubne. Jeżeli miasto nie będzie się rozwijać i zmieniać, to kiedyś moda na niego przeminie, opustoszeje i ten trend będzie bardzo trudno odwrócić. 
 
Z inicjatywy Komendy Głównej Policji, Biura Ochrony Rządu oraz Komendy Głównej Straży Granicznej, 11 grudnia 2014 r. odbył się finał Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy i Żołnierzy. Patronat nad wydarzeniem, które rozegrało się na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji w Warszawie, objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.  W trzeciej edycji turnieju wzięli udział funkcjonariusze i żołnierze niemalże wszystkich służb odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa w kraju.
Zwycięzcą turnieju okazał się Grzegorz Orłowski z Biura Ochrony Rządu, którego uhonorowano pucharem Ministra Spraw Wewnętrznych i nagrodą w postaci pistoletu Glock 17 ufundowanego przez firmę Cenzin.
 
Środki, które zostały zebrane w trakcie turnieju mają wspomóc działalność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
26 listopada 2014 r. w historycznym budynku przedwojennej siedziby Banku Polskiego przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w Warszawie świętowano jubileusz 65-lecia Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. 
 
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe powstało w 1949 r. Do okresu przemian gospodarczych firma koncentrowała się wokół handlu i usług świadczonych kadrze oficerskiej Wojska Polskiego. Obecnie WPH zajmuje się produkcją umundurowania wyjściowego oraz dystrybucją umundurowania, oporządzenia i wyposażenia wykorzystywanego przez Siły Zbrojne RP, służby mundurowe i rynki pokrewne. WPH realizuje także usługi projektowe, krawieckie i hafciarskie dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy w swojej działalności wykorzystują stroje służbowe. W tej grupie wyróżnić można między innymi górników oraz pracowników muzeów.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA (ang. International Police Association) powstało w 1950 r. z inicjatywy angielskiego sierżanta policji Arthura Troopa.Jest to największe stowarzyszenie policyjne na świecie, zrzeszające ponad 420 tys. członków z 64 krajów. Łączy wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy czy religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Powszechnej deklaracji praw człowieka. Członkiem polskiej sekcji IPA może zostać policjant lub funkcjonariusz Straży Granicznej oraz emeryci tych służb. Cele stowarzyszenia obejmują rozwój stosunków kulturalnych między członkami, poszerzanie ogólnej wiedzy oraz wymianę doświadczeń zawodowych. Ponadto stowarzyszenie dąży do promowania wzajemnej pomocy i przyczynia się do pokojowego współistnienia narodów oraz zachowania pokoju na świecie. Ułatwia również współpracę międzynarodową w postaci kontaktów przyjacielskich funkcjonariuszy policji na wszystkich kontynentach oraz przyczynia się do wzajemnego zrozumienia problemów zawodowych. Znakiem stowarzyszenia jest ośmioramienna gwiazda otoczona złotym wieńcem. W środku gwiazdy znajduje się kula ziemska, a wokół niej napis International Police Association. Pod gwiazdą widnieje motto pochodzące z języka esperanto – Servo Per Amikeco – służyć poprzez przyjaźń.

Strona 4 z 4

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo