Reklama
1 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się Polsko-Białoruskie Forum Inwestycyjne „Inwestycje szansą wzrostu”. W spotkaniu wzięli udział wicepremierzy Polski i Białorusi – Janusz Piechociński i Michaił Russyj. Przed rozpoczęciem forum doszło do dwustronnego spotkania obu polityków. Omówili oni m.in. kwestie przystąpienia Białorusi do Światowej Organizacji Handlu, obecności tego kraju w unii celnej oraz współpracy transgranicznej. Przedyskutowali też obecną sytuację na Ukrainie, ograniczenia w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski na Białoruś, a także współpracę firm polskich i białoruskich.
 
Samo forum poświęcone było atrakcyjności inwestycyjnej Polski i Białorusi oraz nowym warunkom współpracy między tymi krajami, wynikającymi m.in. z członkostwa Białorusi w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Do udziału w forum zaproszono przedstawicieli firm sektorów przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa, energetyki, ICT, transportu i logistyki, a także przemysłu, sportu i turystyki.
W trakcie forum podpisano kilka ważnych dokumentów, w tym: porozumienie o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Informacji Zagranicznych oraz Narodową Agencją ds. Inwestycji i Prywatyzacji (NAIP) Białorusi, umowę o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu a Krajowym Instytutem Kształcenia Zawodowego oraz porozumienie o współpracy w dziedzinie normalizacji między Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Państwowym Komitetem ds. Normalizacji Republiki Białorusi.
 
Więcej w numerze
Foto: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo