Rozmowa z Kazimierzem Zdunowskim, Prezesem Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Warszawie
 
Co się zmienia w polsko-białoruskich relacjach gospo-darczych?
 
Konsekwentna praca organiczna i ostatnie zmiany w otoczeniu gospodarki przyniosły pierwsze rezultaty w 2014 r. Prace wznowiły wszystkie Międzyrządowe Grupy Robocze. W dniach 1‒2 grudnia 2014 r. odbyło się, po prawie pięciu latach przerwy, III Posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem nowo powołanych stałych współprzewodniczących: Michaiła Iwanowicza Rusego, wicepremiera Rządu Republiki Białorusi i Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki i wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić wolę i determinację wicepremiera Janusza Piechocińskiego w odbudowie polsko-białoruskich relacji gospodarczych. Pierwszą swoją wizytę zagraniczną po powołaniu rządu Ewy Kopacz złożył on właśnie na Białorusi, biorąc udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo”, które odbyło się w dniach 1‒2 października 2014 r. w Brześciu. Dobrą, ważną pracę wykonują ambasadorowie, Aleksander Awierianow w Polsce i Leszek Szerepka na Białorusi, dbając o wizerunek i interesy swoich krajów. Istotnym wyzwaniem 2015 r. będzie otwarcie nowego etapu w polsko-białoruskich stosunkach gospodarczych. 
Na ile Białoruś jest ważna gospodarczo dla Polski?
 
Polsko-białoruska współpraca gospodarcza ma ważne znaczenie dla obu krajów. Wzajemne obroty wynoszą ok. 2,5 mld USD rocznie. Gospodarki są komplementarne, a nie konkurencyjne. Polski eksport na Białoruś wynosi ok. 1,7 mld USD i jest zbliżony co do wielkości do polskiego eksportu do Chin. Jest przy tym dużo bardziej zróżnicowany, charakteryzuje się wysokim stopniem przetworzenia (wartości dodanej) i wysoką efektywnością ekonomiczną. Struktura i saldo wzajemnych obrotów są korzystne dla obu krajów, a potencjał pozwala na podwojenie obrotów w krótkim czasie. Klimat dla współpracy gospodarczej jest dobry. Uwzględniając dodatni bilans handlowy i asymetrię w strukturze obrotów, Polska utrzymuje ze współpracy gospodarczej z Białorusią netto ok. 56 tys. miejsc pracy. Kto chciałby ryzykować miejscami pracy w imię cudzych interesów i idei, powinien najpierw stworzyć dziesięć nowych fabryk zatrudniających po 5600 osób. Warto pamiętać o twardych faktach.
 
Więcej w numerze
Foto: PBIPH

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo