Reklama
Rozmowa z Stanisławem Kolbuszem, Prezesem Stowarzyszenia EkosystEM–Dziedzictwo Natury
 
Jak to się stało, że animator kultury zajął się rolnictwem, ochroną środowiska i mikroorganizmami?
 
Pochodzę z Brzostku i to wieś ukształtowała moją tożsamość. Choć od kilkudziesięciu lat mieszkam w Warszawie, gdzie urodziły się moje dzieci, to dziedzictwo kultury i natury kieruje moją życiową drogą. Z zamiłowania jestem animatorem kultury i przyrodnikiem, interesuję się ekofilozofią, socjologią i polityką, zwłaszcza tą, która tworzy warunki do rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku. Na przełomie 2004/2005 roku poznałem koncepcję holistycznego działania konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów opracowaną przez prof. biologii Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus w Japonii (T. Higa, Rewolucja w ochronie planety, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2003). Wspólnie ze Sławomirem Gacką (moim kolegą z Zespołu Promni, absolwentem SGGW) opracowaliśmy strategię powszechnego stosowania probiotechnologii, opartej na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów.
Czym zajmuje się Stowarzyszenie EkosystEM–Dziedzictwo Natury?
 
Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony bioróżnorodności, upowszechniania gospodarki opartej na naturalnych technologiach przeciwdziałających degradacji ekosystemów oraz edukacji w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki, a szczególnie rolnictwa. Wskazujemy, że ochrona środowiska to nie działalność filantropijna, a codzienna praktyka. Wokół Stowarzyszenia rozwija się Krąg ZDROWA ZIEMIA – ruch społeczno-gospodarczy skupiający rolników, przedsiębiorstwa i instytucje działające na rzecz wdrażania naturalnych technologii. Zgodnie z przyjętym przesłaniem „Zdrowa Ziemia i jej mieszkańcy”, naszym celem jest budowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy o tym, że naturalne technologie potrafią ograniczać, bądź likwidować przyczyny rozwoju chorób, szkodników i pasożytów, mogą być skuteczną alternatywą chemizacji i mają wpływ na zatrzymanie procesów degradacji środowiska. Uświadamiamy, że procesy gospodarcze i stosowane w różnych sektorach i branżach technologie mają swoje nieodwracalne konsekwencje środowiskowe i społeczne. Nasze dziesięcioletnie już doświadczenie pokazuje, że stosowanie naturalnych technologii, w tym probiotechnologii, opartej na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów, w różnych dziedzinach gospodarki to szansa na taki rozwój, który ochronę i odnowę środowiska oraz optymalizację zysku łączy w jeden i ten sam proces. Dopóki ochrona środowiska pozostaje ozdobnikiem przemysłu, działaniem nierzadko wyłącznie PR-owym, nigdy nie będziemy mieli szans na zdrowy, zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Naturalne technologie przyjazne środowisku gwarantują bezpieczny rozwój rolnictwa i przemysłu. Dotychczasowy postęp powoduje wzrost PKB i zapewnia wysoką efektywność, jednak koszty środowiskowe (m.in. degradacja zasobów naturalnych) są nieodwracalne. Stowarzyszenie w swoich działaniach promuje innowacyjne i inteligentne technologie dobrze służące trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. Postulujemy, że zdrowa i żyzna gleba, to zdrowa żywność, zdrowe środowisko i w konsekwencji zdrowy człowiek.
 
Więcej w numerze
Foto: archiwum S. Kolbusz

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo