Reklama
Rozmowa z prof. dr. hab. Alojzym Z. Nowakiem, Prorektorem ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego
 
Panie Profesorze, jest Pan od wielu lat wybitnym specjalistą o zasięgu międzynarodowym w tematyce rynków kapitałowych, bankowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych i integracji gospodarczej, a także zarządzaniem ryzykiem na rynkach finansowych. Jaki według Pana Profesora wpływ wywiera globalizacja na finansyzację rynków kapitałowych?
 
Globalizacja jest procesem, który w sferze gospodarczej i politycznej prowadzi do intensyfikacji międzynarodowej wymiany handlowej oraz wzrostu mobilności czynników wytwórczych: pracy i kapitału oraz kapitału finansowego, a w sferze społeczno-kulturalnej – do upowszechnienia poczucia „jednorodności świata”. Nie jest to zjawisko nowe. W obronionej z powodzeniem na Wydziale Zarządzania UW rozprawie doktorskiej Gabriela Ziewiec wskazuje na trzy fale globalizacji: pierwsza miała miejsce w XIX w., druga mniej więcej w latach 1950‒1973 i trzecia w ostatnich dwudziestu latach XX w.. Często w literaturze przedmiotu wskazuje się, że XX-wieczna globalizacja bazowała na tzw. Konsensusie Waszyngtońskim, który oparty był w znacznej mierze na trzech podstawowych filarach: liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji. Liberalizacja i deregulacja dotyczyła zarówno przepływu towarów i usług, jak i aktywów finansowych.
W efekcie kapitały wędrowały tam gdzie przynosiły największe dochody i zyski lub tam gdzie były najbardziej bezpieczne. Z czasem zauważono, że zyski mogą być tworzone nie tylko – a może właściwie byłoby powiedzieć nie przede wszystkim – w rezultacie produkcji i dystrybucji towarów i usług, ale w głównej mierze w rezultacie kreacji i przenoszenia oraz „od-pożyczania” kapitału finansowego i pozyskiwania w zamian określonych dochodów. Proces ten spowodował znaczny wzrost ilości środków finansowych w obrocie, który obecnie – znacznie przekracza wielkość Produktu Krajowego Brutto. Zjawisko to nosi nazwę finansyzacji gospodarki. Można zatem powiedzieć, że globalizacja w sposób istotny przyczyniła się do finansyzacji gospodarki światowej.
 
Więcej w numerze
Foto: Krzysztof Plebankiewicz

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo