Reklama
Rozmowa z Bogdanem Patelką, prezesem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości
 
 
 
 
Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC) to największa krajowa organizacja branży profesjonalnego utrzymania czystości. O jakich liczbach mówimy?
Utrzymanie czystości to bardzo ważny sektor – daje zatrudnienie, według różnych statystyk, nawet około pół milionu osób i jednocześnie wymaga coraz większych nakładów na rozwój branży. Sam sektor czystości wyceniany jest na kilkanaście miliardów zł i cały czas się powiększa. Na terenie kraju działa obecnie w branży kilka tysięcy firm i przedsiębiorców. Są to między innymi usługodawcy, dystrybutorzy, producenci środków czystości i higieny osobistej oraz sprzętu. 
Warto zaznaczyć, że profesjonalne utrzymywanie czystości to coś innego niż proste prace porządkowe, które wykonujemy w domu. Działania Izby koncentrują się miedzy innymi na uświadomieniu społeczeństwu, a w tym naszych klientów, jak bardzo różni się przemysłowe utrzymanie czystości od powszechnie rozumianych prac porządkowych. Specjalistyczne utrzymanie czystości powiązane jest często z najnowszą technologią, specjalistycznym sprzętem, którego cena często porównywana jest do luksusowych samochodów, oraz wyspecjalizowanym personelem. Prace nad środkami czystości odbywają się laboratoriach na całym świecie, w których testuje się najnowsze rozwiązania, pozwalające nie tylko osiągnąć czystość, ale również likwidować bakterie, wirusy i ogniska chorobotwórcze. W efekcie wpływamy nie tylko na przyjazne i zadbane otoczenie ale również na bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich, szczególnie w dużych zbiorowiskach społecznych takich jak biura, galerie handlowe, szpitale, szkoły, przedszkola czy środki komunikacji miejskiej. 
 
Jakie są pola działalności PIGC?
Staram się zmieniać Izbę, jej wizerunek i sposób działania. Swoją prace rozpocząłem od czerwca 2017 roku. Obowiązki przejąłem od mojego poprzednika i założyciela Izby Marka Kowalskiego, który koncentrował swoje działania w dużej mierze na kwestiach legislacyjnych i starał się mieć wpływ na zachodzące zmiany, tak by przepisy w jak najlepszy sposób odpowiadały rzeczywistym potrzebom przedsiębiorców. Ja natomiast chciałbym skoncentrować swoje działania na kwestiach, które często bezpośrednio dotyczą firm zrzeszonych w Izbie, jak i również całego sektora czystości. Przede wszystkim będziemy nadal prowadzić szkolenia i je rozwijać na każdym poziomie zatrudnienia: od menadżera zarządzającego procesami utrzymywania czystości, przez operatorów maszyn po szeregowych pracowników. Tak by, w efekcie, zwiększyć efektywność i jakość serwisów utrzymujących czystość. Szkolenia będą dotyczyć również umiejętności komunikacji z klientami i sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych. 
Zależy nam również na tym, by stale podnosić świadomość wartości naszych usług i zalet płynących z korzystania z usług wykwalikowanych i certyfikowanych firm branży. Przykładem mogą być nowo budowane obiekty użyteczności publicznej. Odpowiednio przygotowane i skonsultowane z nami na etapie dobierania materiałów wykończeniowych mogą skutecznie zostać zabezpieczone przed niszczeniem i być łatwiejsze w utrzymaniu czystości, co w perspektywie przełoży się na oszczędności kosztów związanych z doczyszczaniem i pozostawi budynek w dobrej kondycji przez długie lata. Niestety, budżety na działania związane z utrzymaniem czystości bywają mocno okrojone, co wynika z braku świadomości czym profesjonalne, przemysłowe utrzymanie czystości właściwie jest. W efekcie nierzadko wykonuje się jedynie najprostsze prace porządkowe i koło się zamyka. A trzeba powiedzieć sobie jasno, że stawki płacone poniżej realnej wyceny kwalifikowanych usług nie sprawią braku zainteresowania wykonawców, ale sprawią, że zniknie jakość. 
 
Co Izba daje swoim członkom?
Reprezentujemy interesy naszych członków. Mogą liczyć na nasze wsparcie prawie w każdej sytuacji. Prowadzimy szkolenia nie tylko podnoszące umiejętności pracowników, ale również te, które wspierają działalność na rynku. Jesteśmy organizatorem targów. Współpracujemy również z organizatorami targów na całym świecie, a tam gdzie wymagane są opłaty nasi członkowie pozyskują stosowne zniżki. Wystawiamy certyfikaty jakości, które wyróżniają firmy na tle konkurencji, a klientom dają większą wiarygodność. Są to: Gwarant Czystości, wystawiany przy współpracy z międzynarodowym audytorem - TUV oraz Europejski Gwarant Jakości. Zasady weryfikacji jakości usług, ujęte w wytycznych certyfikacji, pozwalają utrzymać wysoki poziom higieny miejsc publicznych, a co za tym idzie bezpieczeństwa osób w nich przebywających. Warto podkreślić, że Gwarant Czystości jest akceptowany przez Dział Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia.
Organizujemy spotkania biznesowe, podczas których rozmawiamy i umożliwiamy kontakt z potencjalnymi klientami naszych usług i produktów. Izba jako ciało doradcze chce, aby najnowsza wiedza była dostępna dla jak największej grupy osób, by docierała do naszych klientów. Jesteśmy dla naszych członków, ale również dla klientów poszukujących wiedzy w zakresie przemysłowego utrzymania czystości. 
Naszym medium jest Forum Czystości – kwartalnik branżowy, w którym zamieszczane są aktualności branżowe dotyczące m.in. najnowocześniejszego sprzętu, technologii, kierunków rozwoju. Jest to ważna lektura dla zarówno dla członków Izby, jak również dla klientów branży utrzymania czystości. 
 
Jakie Polska Izba Gospodarcza Czystości ma plany na przyszłość?
Myślimy perspektywicznie. Planujemy zorganizować Europejskie Dni Czystości, których celem będzie między innymi rozszerzenie rynku i stworzenie nowych perspektyw współpracy pomiędzy Europą Zachodnią i Środkową a Wschodnią - gdzie utrzymanie czystości pozostaje większym wyzwaniem i dopiero rozwija się w profesjonalnej odsłonie. Wcześniej, bo jesienią 2018 r., zorganizujemy po raz pierwszy galę, podczas której nagrodzimy najlepszą firmę i najlepszego menadżera. Specjalna nagroda przyznana będzie w zakresie innowacji.
Planujemy działania z zakresu edukacji społecznej. Zależy nam, aby temat higieny i utrzymania porządku w miejscach użyteczności publicznej był elementem debaty publicznej. W ten sposób możemy podnieść społeczną świadomość bezpieczeństwa zdrowotnego. Chcemy aktywować ludzi młodych i promować świadome podejście do kwestii czystości, tak by stało się ono czymś naturalnym. Chcemy zasiać ziarno i uzyskać plon, z którego wszyscy będziemy korzystać. Jest naszą intencją i troską, by czystość i higiena były odbierane pozytywnie, były czymś fajnym, były „cool”. Dlatego chcemy stworzyć projekty czystości dla szkół i przedszkoli, o czym bliżej poinformujemy już niebawem. 
 
mat. prasowe
 

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo